Dronningen besøger Gødstrup i dag: Eliasson-værk klar til indvielse

GøDSTRUP En cirkelformet spejlpavillon byder patienter, pårørende og medarbejdere velkommen til det nyåbnede Regionshospitalet Gødstrup. Kunstværket er udført af den islandsk-danske kunstner Olafur Eliasson.

Ny Carlsbergfondet har doneret værket, som nu officielt er overdraget til hospitalet - og klar til fredagens indvielse med deltagelse af dronning Margrethe.

Skulpturen »Det lyttende spejl« består af to buede stålrør og et skråtstillet, cirkulært spejl, der sammen danner et halvtag. Kunstværket inviterer til, at man bevæger sig ind i, igennem og rundt om det. Det tilbyder et rum med mange og andre perspektiver på omgivelserne og én selv.

- Jeg vil gerne rette en varm tak til Ny Carlsbergfondet for at have doneret et både smukt og tankevækkende kunstværk. Jeg vil også gerne takke Olafur Eliasson for de fascinerende spejle, som på en og samme tid er både håndgribelige og næsten uvirkelige. På den måde minder de om de sygdomme, som patienter og personale mødes om på hospitalet, siger regionsrådsformand for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Det lyttende spejl
Refleksion er også kunstnerens tilgang til værket.

- Et hospital er et sted, hvor man ud over at beskæftige sig med mindre alvorlige skader og sygdomme også konfronteres med fødsel og død - med livet i alle dets ekstremer - og i sådanne situationer kommer vi uvægerligt til at se vores liv i en større kontekst. Det lyttende spejl tilbyder et rum, hvori man kan se tingene i et større perspektiv, siger billedkunstner Olafur Eliasson.

Christine Buhl Andersen, forkvinde for Ny Carlsbergfondet, forklarer i pressemeddelelsen:

- Når projektet i Gødstrup er en spændende udfordring for såvel kunstner som Ny Carlsbergfondet, så skyldes det ikke mindst, at det henvender sig til mennesker, der ikke opsøger en kunstoplevelse; mennesker som typisk står i en situation, hvor de er konfronteret med nogle af livets yderpunkter. Olafur Eliasson har både den finfølelse og engagerende, opfindsomme pondus, der kan gøre kunst meningsfuld for patienter, pårørende og medarbejdere på et hospital, siger Christine Buhl Andersen.