Tidligere DR-boss og kulturminister bliver formand for Den Jyske Sangskole

HERNING I forbindelse med et ordinært bestyrelsesmøde i slutningen af marts har Mette Bock overtaget posten som bestyrelsesformand for Den Jyske Sangskole efter statsautoriseret revisor Lasse Buhl Jørgensen, som har været en del af bestyrelsen siden 2018.

Mette Bock er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og mag.art. i filosofi fra Syddansk Universitet.

Mette Bock var i perioden 2011-2019 medlem af folketinget; i perioden 2016-2019 som kultur- og kirkeminister. Forud for perioden i Folketinget har Mette Bock blandt andet været direktør i Muskelsvindfonden, direktør og ansvarshavende chefredaktør på Syddanske Medier og direktør i DR. Hun har desuden bestridt en lang række tillidshverv og i mere end 25 år været ekstern lektor og censor i filosofi, statskundskab og journalistik på flere danske universiteter.

Har fulgt sangskolen
Mette Bock tiltrådte i januar 2022 stillingen som sognepræst i Horsens Provsti i umiddelbar forlængelse af en afsluttet uddannelse som præst.

- Jeg ser med stor forventning frem til bestyrelsesarbejdet i Den Jyske Sangskole. Jeg har fulgt Sangskolen gennem mange år og ved - blandt andet fra min tid som kulturminister - hvor stor respekt Sangskolen og folkene bag den nyder, både lokalt, nationalt og internationalt. Sangen har altid fyldt i mit liv, og sangen står i det hele taget over for en renæssance. Den Jyske Sangsskole skal have de bedste rammer for de kommende års arbejde, til gavn og glæde for børn og unge, både lokalt og internationalt, siger Mette Bock i en pressemeddelelse.