Fokus på Hedens stærke kvinde

HERNING På vinterferiens sidste dag, søndag 20. februar, holder Frilandsmuseet Herning i Museumsgade ekstraordinært åbent to timer om formiddagen.

Her vil der være mulighed for at opleve livet på landet, som det var i 1800-tallet på den vest- og midtjyske hede.

Denne levevis bliver formidlet igennem særudstillingen »Hedens stærke kvinde - Ane Marie«.

I udstillingen vil publikum opleve mange forskellige sider af Ane Marie gennem originale genstande, billeder og historier fra hendes liv. Alt sammen giver et indblik i, hvilken kvinde Ane Marie var, og hvordan hun blev til en myte på egnen.

Ud over at publikum selv har muligheden for at dykke ned i fortællingen, kan man også denne dag høre Landsbylauget, som er Frilandsmuseets frivillige, fortælle historier om Ane Marie.

Man kan også få en rundvisning i hendes hus.