Byrådet: Første punkt til afstemning

Flemming Thulstrup 

Det første punkt på dagordenen røg ud i afstemning

IKAST-BRANDE - Man må sige, at vi starter hårdt ud i det nye byråd.

Konstateringen kom i aftes fra borgmester Ib Lauritsen (V) efter det allerførste punkt på den allerførste dagsorden på det allerførste reelle byrådsmøde for det nyvalgte byråd.

Sagen handlede om Brande Metalkøb, der har et ønske om at flytte fra sin nuværende adresse på Vejlevej og ud til et areal på Hastrupvej, der ligger i landzone.

- Vi har overtaget denne sag fra det tidligere byråd og siger god for det debatoplæg, så vi kan få høringssvar frem samt miljøvurderinger, sagde Kasper Pauli (S), der er formand for klima-, natur- og bæredygtighedsudvalget.

- Det er en alvorlig sag, der kan sammenlignes med Pandoras æske. Når man åbner den, er der et væld af overraskelser. Jeg er bekymret for den trafikale situation på Hastrupvej, sagde Lotte Stoltenborg (FL), der samtidig efterlyste visioner på området, så man fra kommunens side har arealer at tilbyde, når en virksomhed som Brande Metalkøb ønsker at flytte.

- I det aktuelle område på Hastrupvej er der 12 ejendomme, der skal leve med de problematikker, der er forbundet med en udflytning, påpegede hun.

- Vi er i tvivl, om det er den rette løsning. Arealet ligger ganske vist nær motorvejen, men er samtidig nær boliger og natur, indvendte Dina Raabjerg (K), og partifællen Henrik Overgaard bakkede op.

- Kommunen har ikke kunnet anvise et areal, og det skal så gå ud over beboerne på Hastrupvej. Det er ikke en ordentlig måde at håndtere det her på, sagde Henrik Overgaard.

Konservative delt
Bruno Ostenfeldt Jensen fra Nye Borgerlige fandt heller ikke, at den foreslåede flytning var nogen god idé. Han pegede på, at der netop i det område er en meget sårbar undergrund, idet en eventuel forurening har meget let adgang til grundvandet på grund af et uhyre tyndt lerlag.

- Sagen drejer sig ikke om miljø eller forurening. Der er ingen, der må forurene. Det vi skal forholde os til, er en virksomhed med et pladsproblem. Området, der er søgt, har i øvrigt tidligere været udlagt som erhvervsområde, påpegede borgmesteren.

Den første sag overhovedet i det nyvalgte byråd tog omtrent en halv time at behandle og mundede ud i en afstemning.

Et stort flertal sagde ja til debatoplægget og dermed at gå videre med en høring samt diverse miljøundersøgelse som udgangspunkt for udarbejdelse af en lokalplan.

En mindretal på fem medlemmer stemte nej.

Det var halvdelen af den konservative byrådsgruppe, nemlig nyvalgte Dina Raabjerg og Henrik Overgaard samt Fælleslistens Lotte Stoltenborg og Rune Lyager. Desuden stemte Bruno Ostenfeldt Jensen fra Nye Borgerlige imod.