Byråd klar til at godkende Rema-plan

Området mellem Viborgvej, Lillelundvej og Tingvej skal over de næste 10-15 år udvikle sig til et helt nyt kvarter, og det kræver nye lokalplaner.

Senest har en plan for et område mellem Viborgvej og Krarupsvej været i høring. Den skal blandt andet give mulighed for at bygge boliger samt en ny Rema 1000 ved siden af Lidl.

Landsforeningens Sinds lokalafdeling i Herning og Ikast-Brande har i samarbejde med Herning Kommune, Fruehøjgaard og Rema 1000 planer om at bygge »Domus Vita« - Livets Hus - med 60 almene boliger - herunder 25 til psykisk sårbare borgere.

Byggeriet skal være fire etager på det højeste sted, og der arbejdes blandt andet med at bygge boliger oven på den nye Rema 1000.

Under høringsrunden er det kommet en enkelt indsigelse fra en borger, som er bekymret for trafikforholdene i området - herunder hastigheden på Viborgvej samt risiko for kødannelser.

Kommunens byplanudvalg bemærker dog, at hastighed hører under politiet, som ikke har haft bemærkninger, og at placeringen af ind- og udkørsler til området vil blive placeret, hvor det giver mest mening ud fra det endelige byggeprojekt. Derfor havde byplanudvalget ingen ændringer til planen, som nu kun mangler den formelle godkendelse af det samlede byråd, før der kan søges en byggetilladelse.