Biblioteketet får midler til digital dannelse, børns læsning og bekæmpelse af »Fake News«

HERNING I alt 46 projekter på folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre landet over har fået besked om, at de har fået tilskud til deres projekter.

Midlerne - i alt 15 millioner kroner - kommer fra »Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre«.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

- Bibliotekerne er en vigtig brik i kampen mod fake news, misinformation og polarisering i samfundet. De er en arena for vores demokratiske samtale, og de hjælper til at sikre en fri og lige adgang til viden og informationer - uanset om man bor i en storby eller et lille lokalsamfund. Det er afgørende i en tid, hvor demokratiet er under pres på grund af tech-giganternes udvikling, og hvor en stor del af vores hverdag foregår online, udtaler kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), som er glad for, at man med udviklingspuljen i år blandt andet støtter realiseringen af en ny digital løsning for børn, der bliver børnenes samlede digitale indgang til folkebibliotekernes materialer.

Herning er med i pulje

En del af de 15 millioner kroner lander her i Herning-området. Af pressemeddelelsen fremgår det, at flere af de 46 projekter tager udgangspunkt i Herning.

Af eksempler kan nævnes, at der tilfalder 300.000 kroner til Herning Bibliotekernes »Speakers’ Corner«, mens Herning Bibliotekernes projekt »Drøft!« får et tilskud på 379.000 kroner.

Skolen i Gullestrup får 195.000 kroner til »Litterært Løft«, ligesom foreningen Biblioteksvagten ved Herning Bibliotekerne får 237.000 kroner til bibliotekernes »Fake News-værktøjskasse«.