For en uge siden var BMX Klubben på Præstevænget i Ikast vært ved et stort stævne over flere dage, hvor hundredvis af biler med gæster fra hele landet sejlede rundt i det dyngvåde græs for at komme til stævnet. Det er den slags situationer, Steen Hebsgaard mener, man skal undgå fremadrettet ved at lave interimistiske p-pladser i forbindelse med udvidelsen af vejen. Foto: Privatfoto

Glæde over ny vej – men frygt for p-kaos

Efter 25 års ventetid udvides Præstevænget til glæde for offentligheden - men der er opstået et problem i kølvandet

IKAST Præstevænget i den nordlige del af Ikast er formentlig den sidste vej i byområdet, der har ligget hen som landevej uden sti eller fortove i årtier.

Men ikke ret meget længere.

Ikast-Brande Kommune har påbegyndt en længe ventet udvidelse af vejen med etablering af dobbeltrettet cykel- og gangsti i begge sider.

Foreløbig har Ikast-Brande Spildevand været i gang med kloakrenovering, lige nu er Energi Ikast i gang med at udskifte elkabler, og når forholdene er til det, går man i gang med forberedelserne til kantsten, sti og et udvidet vejareal.

- Det er vi naturligvis rigtig glade for, siger talsmand for Præstevængets beboere, Steen Hebsgaard.

Mange bløde trafikanter
Parcelhuse er der nu ikke så mange af på vejen. Men Ikast FDF holder til på Nygaarden, det samme gør børnehaven og vuggestuen Ønskelandet på den tidligere »Ungdomsgården« og Ikast BMX Klub, der har en af landets bedste baner netop ved Præstevænget. Ligesom byens cirkusplads er placeret ved vejen.

Grunden til glæde over de nye forhold gælder lige så meget offentligheden.

I mange år har Præstevænget været dels gennemgangsvej for biler og lastbiler, men også et yndet udflugtsmål for hundeluftere, mountainbike-cyklister, motionsdyrkere og kælkebakke-gæster, når vejret har været til det.

- Derfor er trafiksikkerheden vigtig, og da vejen samtidig udstyres med bump, ser vi det som en længe ventet forbedring af trafiksikkerheden, ikke mindst for de mange børn og unge, som færdes her i forbindelse med de tre institutioner og foreninger, siger Steen Hebsgaard.

Nuværende parkering fjernes
Der er dog et par dråber malurt i bægeret. Nemlig en frygt for parkeringskaos i området, når der eksempelvis skal afvikles loppemarkeder på Nygaarden, Markedsfester hos FDF, store BMX-cykelløb, ved cirkusbesøg, eller når sneen har beklædt byens største kælkebakke med så meget sne, at det vælter frem med børnefamilier på kælke.

- Som det fungerer i dag, holder folk jo bare ind til siden eller ude i rabatten, og i mange tilfælde også på de tilstødende græsarealer - hvor man i øvrigt nemt kører fast i fugtigt vejr. Det bliver stort set umuligt at parkere, når vi får den nye og mere trafiksikre vej, siger talsmanden for beboerne/brugerne på vejen.

Håber på politisk vilje
Man har derfor ansøgt kommunen om en lidt speciel løsning på p-udfordringerne. Nemlig at lave interimistiske p-pladser, for eksempel i form af grusbelægning, dels på arealet ved BMX-banen, dels foran et af FDF’s huse, hvor den nuværende parkering sløjfes på grund af den nye vej.

- Det handler med andre ord ikke om parkering for os på vejen. Vi har jo p-pladser til den daglige brug. Men når det gælder offentligheden, vil der blive kaos på vejen, hvis man ikke kan benytte en form for interimistisk parkeringsområde, siger Steen Hebsgaard og fortsætter:

- Området, som også leder ned mod de rekreative områder ved Storåen, anvendes hele året rundt af rigtig mange borgere. Så hvis man imødekommer vores ansøgning, tror vi, at vejudvidelsen i kombination med vores forslag vil skabe ideelle rammer for det friluftsliv, det rekreative liv og foreningslivet, der udfolder sig så rigt her.