Flere af medarbejderne på Fuglsangsø Centret og de andre plejehjem i Herning Kommune skal have en uddannelse. Foto: Henrik Ole Jensen

Herning får millioner til at uddanne sosu’er

HERNING Over de næste fire år får Herning Kommune i alt næsten 25 millioner kroner fra Socialstyrelsen til projektet »Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen«. Tilskuddet skal bruges til at ansætte erstatningspersonale, mens ufaglærte medarbejdere i kommunens ældrepleje uddannes til sosuhjælpere og sosuassistenter. Pengene kan også bruges på opkvalificering af det eksisterende personale. Herning Kommune har forpligtet sig til at sende mindst 15 i uddannelse, og indtil videre ser det ud til, at mindst 23 kan sendes af sted i den fireårige periode.

- Det er godt, at vi får nogle penge, for det er en bunden opgave. Vi er nødt til at få flere uddannede medarbejdere på ældreområdet, og det var vi allerede godt i gang med, siger Anne Marie Søe Nørgaard (V), formand for byrådets social- og sundhedsudvalg.