Biblioteket i Herning er med til at sætte fokus på ordblinde i uge 40. Foto: Tom Laursen

De ordblindes egen uge

Den internationale ordblindeuge markeres endnu engang i Herning

HERNING Uge 40 er International Dyslexia Awareness Week - på dansk blot kaldet Ordblindeuge. Ordblindeugen sætter spot på ordblindhed generelt, på det at være ordblind og på de nyeste tendenser og værktøjer til ordblinde.

Igen i år markerer Herning Ordblindeugen i uge 40, når Herning Bibliotekerne, Herning Kommune, Herning HF & VUC og AOF MIDT sammen sætter fuld fokus på ordblindhed med et stærkt program.

Udover at højne den generelle viden om ordblindhed hos ordblinde, pårørende og fagpersoner, får ordblinde børn og unge også mulighed for i uge 40 at møde andre, der har samme udfordringer.

Fra tidligere år ved man, at det er en meget positiv oplevelse for de ordblinde at erfare, at man ikke står alene, og at andre har det ligesom én selv. Et godt eksempel på dette er tilbuddet om at blive en del af skolens »ordpatrulje«, som består af ordblinde elever, der hjælper deres ordblinde skolekammerater med for eksempel tips til læse- og skriveværktøjer.

I uge 40 kan man også blive klogere på apps for ordblinde, når biblioteket i Herning inviterer ind til App-Café. Her vil dygtige ordblinde-undervisere give praktiske tips til at bruge de nyeste læse- og skriveværktøjer, CD-Ord, IntoWords, Google og så videre.

På biblioteket i Herning kan man samme dag også opleve Tale-Madsen fra OrdblindeLab, der i et oplæg på Platformen vil komme med masser af gode råd og brugbare tips under overskriften »Ordblind - og hvad så?«

Tidlig ordblindeindsats
Herning Kommune tilbyder desuden fagprofessionelle at komme til et oplæg, hvor pædagogisk konsulent ved CFU og læsevejleder Charlotte Hansen sætter fokus på vigtigheden i en tidlig ordblindeindsats. Ved en tidlig indsats kan man i mange tilfælde dæmme op for alvorlige ordblindevanskeligheder senere i skoleforløbet.

I Herning Kommune har man ikke kun fokus på ordblindhed i uge 40. I 2020 ansatte kommunen for eksempel 12 ordblindevejledere som et led i en styrket ordblindeindsats i kommunen.

Som ordblind elev i Herning Kommune kan man forvente en Ordblindepakke, der rummer en række tilbud henvendt til eleven, til forældrene og til lærerne.