Midttrafiks Blå Busser.

Elever får indflydelse på busser og tog

Nyt ungepanel skal komme med input til, hvordan områdets kollektive trafik skal se ud i fremtiden

MIDTJYLLAND Hvordan skal fremtidens kollektive trafik se ud i den midt- og vestlige del af Region Midtjylland?

Det spørgsmål skal et nyt panel med unge være med til at svare på. Panelet skal give input en ny trafikplan for Midt- og Vestjylland, og torsdag mødtes de unge første gang med repræsentanter fra kommuner, region og Midttrafik. Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Spurgt om transportvaner
Som en del af forarbejdet til den kommende trafikplan for Midt- og Vestjylland har alle unge på ungdomsuddannelserne været inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om deres transportvaner - 2800 unge på tværs af kommuner og studieretning har svaret. Under halvdelen bruger i dag kollektiv trafik.

I undersøgelsen peger de unge på flere punkter, som kan forbedres. Derfor går parterne bag undersøgelsen nu i dialog med det nye ungepanel, der gennem en række workshops fordelt på fire temaer skal levere konkrete input til den politiske behandling af trafikplanen.

Mødes fire gange i år
Det er planen, at de unge skal mødes fire gange i løbet af 2021, hvor de skal drøfte tid, komfort, pris samt miljø og klima og herefter til et afsluttende møde i starten af 2022, hvor resultater og input kan præsenteres for administration og politikere i de otte kommuner og Region Midtjylland.

- Det er en vigtig opgave, vi stiller de unge med det nye panel, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad de kommer med - og til at bringe det videre ind i processen mod en mere helhedsorienteret trafikplan for hele vores område, siger direktøren for Teknik og Miljø i Herning Kommune, Eva Kanstrup, i pressemeddelelsen.