Skolestien i Gjellerup skal renoveres for 762.000 kroner. Kort: Herning Kommune

Skolesti i Gjellerup bliver renoveret

GJELLERUP Byrådet har over fem år sat et beløb på 762.000 kroner om året af til at renovere cykelstier i Herning Kommune, og i år skal pengene bruges på Skolestien i Gjellerup.

Det besluttede teknik- og miljøudvalget på sit seneste møde, og dermed kan et større stiforløb inden længe få et nyt lag asfalt.

I årene 2022-2025 er det planen, at det årlige beløb skal bruges på henholdsvis Østergade mod friskolen i Aulum, Bavnehøjstien i Kibæk, Engbjerg Skolesti i Snejbjerg og Gisselfeldstien i Tjørring.

Pengene til Skolestien i Gjellerup bliver endeligt frigivet, når byrådet har godkendt det på førstkommende møde, som finder sted på tirsdag.