Madmødet, der er stablet på benene af Business Region MidtVest, blev sidste år udskudt på grund af covid-19. Nu prøver man så igen - denne gang fra 27. til 30. maj. Madmødet sætter fokus på egnens bedste produkter og fødevarer. PR-foto

Midt- og Vestjyllands spisekammer åbner dørene

Madmødet 2021 foregår på en række forskellige lokationer i syv kommuner. Både i byerne, på landet, i stalden, på marken, i naturen, på havnene og skibene

FØDEVARER Nu sker det! Den store tværkommunale fødevarefestival Madmødet bliver for første gang afholdt i dagene 27.-30. maj 2021. Den første udgave skulle have fundet sted for et år siden, men det satte corona en stopper for.

På madmødet bliver der sat spotlight på alle de fødevarer, som produceres og bearbejdes i de syv kommuner, der udgør Business Region MidtVest. Det sker gennem mange events, der finder sted hos de lokale fødevareproducenter, restauranter, kulturinstitutioner, uddannelsessteder, gårdbutikker, fiskefartøjer, havne, bryggerier, gårde og andre steder med rod i fødevareoplevelser- og produktion. Det betyder, at Madmødet strækker sig fra Fur i nord til Tarm i syd, og fra Søndervig i vest til Klovborg i øst.

- Vi har valgt at gennemføre Madmødet 2021 og har arbejdet ud fra præmissen om, at vi skal kunne nedskalere de enkelte events i forhold til corona-restriktionerne. Fordelene for os er, at de mange events er lagt ude hos landmændene, fiskerne, virksomhederne og producenterne selv, og på den måde kan de håndtere deres gæster og på tryg vis præsentere dem for de fantastiske fødevarer, der produceres her i vores område, siger Susanne Nors, Leder af Business Region MidtVest, i en pressemeddelelse.

Vil skabe stolthed
Målet med Madmødet er først og fremmest at skabe værdi for områdets fødevarevirksomheder, og dermed øge antallet af arbejdspladser i de syv kommuner, der udgør Business Region MidtVest. Men Madmødet er også et udstillingsvindue og en mulighed for borgerne til at se, hvad området kan præstere inden for fødevareerhvervet, og der er bestemt en masse at være stolt af.

- Vores fødevarevirksomheder er repræsenteret på alle niveauer. Det er lige fra den lille producent af most, lammekød eller mikrobryg og til de store forarbejdningsvirksomheder som mejerier og slagterier. Vi oplever også en række stærke udviklingsklynger med tilknytning til fødevareproduktion for eksempel inden for robotteknologi, proteinkilder og bioenergi. Resultaterne fra de mange spændende virksomheder og projekter vil vi vise deltagerne til Madmødet, så borgerne får en fornemmelse af, at vi kan være stolte af Midt- og Vestjylland som hele Danmarks spisekammer, udtaler Peder Chr. Kirkegaard, som er formand for Business Region MidtVest og borgmester i Skive.

Levebrødet til debat
Alle Madmødets events kan ses på Madmødet.dk. Man kan blandt andet besøge »Madcaminoen« og deltage i »Walk, Talk and Eat med en politiker«, hvor man kan vandre langs Vestkysten og smage på lokale fødevarer, mens man debatterer fødevarepolitik med lokale politikere. Og så åbner en række fødevareproducenter dørene for smagninger af deres produkter, og fortællinger om, hvordan de producerer stedbundne kvalitets fødevarer.

Madmødet vil også invitere til konferencer og debatter.

- Vi vil bruge dagene på at samle politikere, meningsdannere og beslutningstagere og få dem til at kigge ind i den fremtidige fødevareproduktion her i vores område. For eksempel vil vi gerne kickstarte dialogen om, hvilke nye fødevareuddannelser vi gerne vil have her til området i fremtiden, set i lyset af at regeringen har varslet, at en række uddannelser skal flyttes ud fra de store byer, påpeger Susanne Nors.

Business Region MidtVest er et samarbejde mellem de syv kommuner Skive, Holstebro, Struer, Lemvig, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande. Visionen er, at kommunerne gennem fælles handlinger og aktiviteter vil opnå større gennemslagskraft i arbejdet for vækst, beskæftigelse og bosætning.