Kristine Holm-Jensen overtager direktørjobbet på Museum Midtjylland i det næste halve års tid. Foto: Pr-foto

Ny midlertidig chef for Museum Midtjylland fundet: Giver tid og arbejdsro til at finde en ny direktør

Kristine Holm-Jensen konstitueret som direktør for Museum Midtjylland

HERNING Kristine Holm-Jensen er konstitueret som midlertidig direktør for Museum Midtjylland.

Konstitueringen følger i kølvandet på, at den tidligere direktør Laura Liv Weikop forlod stillingen med udgangen af april til fordel for jobbet som museumschef for Kongernes Samling i København.

Kristine Holm-Jensen er konstitueret i stillingen indtil udgangen af september, idet styrelsen for Museum Midtjylland så forventer at kunne ansætte en ny direktør.

- I Styrelsen er vi rigtig glade for, at Kristine har takket ja til at træde til som konstitueret direktør frem til 1. oktober, hvor vi forventer at kunne ansætte en ny direktør, siger Marianne Bjørn, der er formand for Styrelsen for Museum Midtjylland i en pressemeddelelse.

- Vi er meget trygge ved at lægge ledelsen af museet i Kristines hænder. Kristine har været på museet i mange år, hvorfor hun kender museet, medarbejderne, de frivillige, museets interessenter med flere. Kristine tager ansvar og er vant til at stille sig i spidsen for medarbejderne. Så det giver os i styrelsen tid og arbejdsro i processen med at finde en ny direktør.

Et velkendt ansigt
Kristine Holm-Jensen er allerede et velkendt ansigt både på museet og i den midtjyske offentlighed.

Siden ansættelsen i 2007 har hun sat Museum Midtjylland på landkortet i kraft af sin forskning og formidling i tekstil- og beklædningsindustriens historie.

I 2019 var Kristine Holm-Jensen over en længere periode konstitueret direktør, mens Laura Liv Weikop var på barsel. Derfor er der allerede erfaring med stå i spidsen for Museum Midtjylland.

- Vi er et museum, der er præget af holdånd. Det næste halve års tid bliver derfor også en holdpræstation sammen med mine dygtige, kompetente og dybt engagerede kollegaer. Vi er et museum, der ikke ønsker at stå stille, og de spændende projekter, som Laura har været med til at støbe kuglerne til, får ikke lov til at ligge stille, mens vi venter på ny direktør. Samtidig har vi fuld opbakning fra museets styrelse. Så jeg er helt sikker på, at vi kan fortsætte den gode retning, fortæller Kristine Holm-Jensen, der hidtil har haft titel af souschef og leder af afdeling for ny tid.

Omrokeringer
Mens Kristine Holm-Jensen er konstitueret direktør, overtager Anne Marie Rechendorff stillingen som museumsinspektør.

Kristine Holm-Jensens opgaver på Frilandsmuseet Herning varetages i perioden af Charlotte Lindhardt, der i en periode var ansat på museet, indtil hun i 2013 blev selvstændig. Hun driver i dag egen virksomhed med forlagsvirksomhed, formidling af lokalhistoriske emner og flere andre opgaver.

Constanze Rassmann, som er leder af museet arkæologiske afdeling, overtager i perioden Kristine Holm-Jensen opgaver som souschef.