Snart vil de gamle skolebygninger blive revet ned for at give plads til nye boliger. Foto: Flemming Hansen

Boliger i den gamle skole

Flemming Thulstrup 

Et tilfreds byråd glæder sig over, at Præstelunden bliver til boliger

BRANDE I mere end seks årtier har stedet genlydt af glade barnestemmer, været scene for drillerier samt dannet rammen om et væld af ubrydelige venskaber.

Der er naturligvis tale om Brandes centralskole, der i disse dage synger på de absolut sidste strofer af morgensangen.

Med udgangen af dette besynderlige skoleår, er det slut.

De gamle bygninger står foran nedrivning for at skabe plads til nye boliger.

- Jeg glæder mig over, at der så hurtigt er sket noget. Det bliver et fantastisk og bynært område. I den forbindelse kan jeg kun appellere til, at der opføres seniorboliger nærmest Brandlundparken, sagde Lotte Stoltenborg (FL) på byrådsmødet.

- Jeg har allerede hørt fra flere, der kunne tænke sig at flytte dertil, når der bliver mulighed for det, oplyste Anne Bach Ravn (S).

- Præstelundskolen blev i sin tid opført på et areal, hvor der havde været frugtplantage. Jeg kan kun håbe på, at man tænker denne fortid ind i projekter og skaber store grønne arealer, lød opfordringen fra Kirsten York Helms (K).

Det var således et enigt byråd, der sagde god for, at Præstelundskolen udbydes i offentligt udbud.

Baggrunden er svamp
Det aktuelle område er opdelt i to arealer, der er beregnet til boligbyggeri. De to arealer er adskilt af et område, der bliver udlagt som grønt areal.

Hver af de to områder til boligbebyggelse er på omkring 13.000 kvadratmeter, og der vil i hvert af boligfelterne kunne opføres 50-75 nye boliger.

I forbindelse med udbuddet blev der tillige frigivet 600.000 kroner, der skal dække salgsomkostninger samt undersøgelser i forbindelse med nedrivning af den gamle skole.

Det var konstateringen af skimmelsvamp i begyndelsen af 2017, der i første omgang fik Præstelundskolen i knæ.

Der var især lokalerne i overbygningen, der blev ramt, og der blev hurtigt indkøbt pavillonbygninger, så de ældste elever kunne indrette sig der ved siden af skolen, mens deres afdeling blev spærret af.

Der fulgte herefter en periode med heftig mødeaktivitet, og resultatet blev, at det blev besluttet at nedlægge den nuværende Præstelundskolen og opføre en helt ny, der efter en del diskussion blev bestemt placeret i Centerparken.

Med et budget på 205 millioner kroner er Artium det hidtil dyreste anlægsbyggeri i Ikast-Brande Kommunes historie, og der ringes ind til et nyt skoleår efter sommerferien.