Det første skitseforslag til boligbyggeri nord for Midtjysk Gartnerhal i Snejbjerg blev afvist af byplanudvalg. Foto: Herning Kommune

Byudvikling i Snejbjerg kommet i problemer

SNEJBJERG Ved Langvadbjergvej i det østlige Snejbjerg arbejder Herning Kommune med en ny lokalplan, som skal give mulighed for at bygge boliger i området nord for Midtjysk Gartnerhal.

Arbejdet er imidlertid stødt på problemer, fordi det vil blive svært for virksomhederne i det nærliggende erhvervsområde at overholde støjgrænser med boliger tæt på.

- Vores største prioritet er, at virksomhederne lovligt og uhindret kan fortsætte i fremtiden, siger Ulrik Hyldgaard (V), formand for byrådets byplanudvalg.

Udvalget havde sagen til behandling på sit seneste møde, hvor det blev besluttet at undersøge muligheden for at opføre en støjvold mellem de to områder.

Politikerne blev præsenteret for en foreløbig skitse med 45 rækkehuse, men ifølge Ulrik Hyldgaard bliver boligområdet mindre med plads til mere natur, hvis det engang bliver realiseret.

Indtil videre vil politikerne afvente undersøgelsen af, om en støjvold eller andre tiltag kan imødekomme støjudfordringen.