Herning har allerede digitale skilte ved indfaldsvejene, og nu får centerbyerne også mulighed for at få det. Foto: Toke Hage

Centerbyer kan få digitale byskilte

SUNDS/VILDBJERG/AULUM Borgerforeningerne i Herning Kommunes fem centerbyer, Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg, er gået til kommunen med ønsket om at få økonomisk støtte til et digitalt skilt til deres by.

Skiltet skal sættes op et centralt og trafikeret sted i byen og være med til at reklamere for arrangementer og give en fornemmelse af byliv i centrum.

Kommunens økonomi- og erhvervsudvalg har set velvilligt på ansøgningen og besluttet at give de 120.000 kroner, som hver enkelt af de store skilte koster. Dertil kommer driftstilskud på 50.000 kroner om året samt støtte til fundament på 35.000 kroner per skilt.

Som udgangspunkt er skiltene tænkt som dobbeltsidede LED-skilte i størrelsen 3,75 kvadratmeter, men støtten kan også gives til to enkeltsidede frem for ét dobbelt.

Borgerforeningerne i Vildbjerg, Aulum og Sunds har allerede lagt billet ind på skiltene, og Kibæk og Sdr. Felding har nu også muligheden.

Kommunen stiller som krav til indholdet, at skiltene kun må bruges til markedsføring af event- og kulturtilbud og ikke til produkt- eller virksomhedsreklame.