Operakomitéen bag Herning Opera Festival satser på at gennemføre med tilpasninger, så alle retningslinjer overholdes

HERNING Operakomitéen bag Herning Opera Festival har besluttet at gennemføre 2020-udgaven af festivalen som oprindelig fastlagt i slutningen af august.

Det er forudsætningen, at arrangementsafviklingen lever op til alle myndighedernes retningslinjer.

- I lyset af de mange aflysninger gennem de seneste måneder havde det været det nemmeste at følge den trend. Men dels har vi haft is i maven og satset på, at der ville ske en ændring i smittetrykket og muligheden for at gennemføre arrangementer. Dels har vi følt det som en forpligtelse igen at kunne tilbyde et attraktivt kulturtilbud efter måneder med »kultur-tørke«, siger operakomiteens formand Helge Sander i en pressemeddelelse.

Sidste weekend i august
Under forudsætning af, at corona-situationen ikke forværres, er det planen at begynde fredag 28. august om formiddagen og gennemføre et stærkt program indtil en planlagt afslutning søndag eftermiddag 30. august.

Derfor er man i øjeblikket ved at gennemgå de tre dages enkelte arrangementer. En række praktiske og tekniske spørgsmål skal afklares, og der er flere hensyn at tage i forhold til koncerternes placering og restriktioner for afstand og publikumsantal.

Corona-krav
Ved programlægningen har udgangspunktet været en operafestival, der fulgte sidste års intentioner om at præsentere opera på steder, hvor folk normalt ikke møder denne kunstart.

- Da corona-epidemien for alvor brød løs i begyndelsen af marts, var vi netop færdige med at fastlægge programmet for dette års operafestival. Nu har forberedelserne været sat på stand-by i tre måneder. I det justerede program, som vi er i gang med at færdiggøre, vil der ske en række tilpasninger, blandt andet vil der blive sunget opera færre steder rundt i byen, fortæller Helge Sander.

- Ved at benytte færre spillesteder kan vi bedre og med færrest mulige omkostninger leve op til de mange krav, som skal opfyldes 100 procent, fastslår Helge Sander.

Udendørs koncerter
Operakomiteens projektchef Line Nordentoft understreger, at den positive udvikling omkring corona-smitten har været udslagsgivende for at undlade en aflysning af det oprindelige program, men i stedet at foretage de nødvendige justeringer.

- Når vi ikke har taget så konsekvent en beslutning som Copenhagen Opera Festival, der har aflyst, skyldes det primært, at vi dels har langt flere mindre formater, og dels holder hovedparten af vores arrangementer udendørs, siger Line Nordentoft.

I de kommende uger bliver der travlhed med at få skrevet kontrakter med alle de medvirkende, så programmet formentlig kan offentliggøres inden sommerferien.

Operakomitéen har lagt vægt på, at det kunstneriske niveau mindst skal matche sidste års, idet man dog ikke kan melde programmet ud, inden kontrakterne er i hus.

Lodahl er med igen
Operakomitéen består af de samme fem personer, som gennemførte den første Herning Opera Festival sidste år:

Kunstnerisk chef i Den Jyske Sangskole og direktør i Sangens Hus Mads Bille, kulturjournalist og historiker Kurt H. Jørgensen, KPC-direktør Kurt Poulsen, kulturchef ved Herning Kommune Søren Juul Baunsgaard og formanden Helge Sander.

Projektledelsen varetages af projektchef Line Nordentoft, Rikke Ramm Eberlein, Den Jyske Sangskole, Pia Worm og Sune Madsen, Herning Kommune.

Den Herning-fødte operasanger og direktør for Copenhagen Phil, Peter Lodahl, bistår som kunstnerisk konsulent.

Herning Opera Festival gennemføres i år

Operakomitéen bag Herning Opera Festival satser på at gennemføre med tilpasninger, så alle retningslinjer overholdes

HERNING Operakomitéen bag Herning Opera Festival har besluttet at gennemføre 2020-udgaven af festivalen som oprindelig fastlagt i slutningen af august.

Det er forudsætningen, at arrangementsafviklingen lever op til alle myndighedernes retningslinjer.

- I lyset af de mange aflysninger gennem de seneste måneder havde det været det nemmeste at følge den trend. Men dels har vi haft is i maven og satset på, at der ville ske en ændring i smittetrykket og muligheden for at gennemføre arrangementer. Dels har vi følt det som en forpligtelse igen at kunne tilbyde et attraktivt kulturtilbud efter måneder med »kultur-tørke«, siger operakomiteens formand Helge Sander i en pressemeddelelse.

Sidste weekend i august
Under forudsætning af, at corona-situationen ikke forværres, er det planen at begynde fredag 28. august om formiddagen og gennemføre et stærkt program indtil en planlagt afslutning søndag eftermiddag 30. august.

Derfor er man i øjeblikket ved at gennemgå de tre dages enkelte arrangementer. En række praktiske og tekniske spørgsmål skal afklares, og der er flere hensyn at tage i forhold til koncerternes placering og restriktioner for afstand og publikumsantal.

Corona-krav
Ved programlægningen har udgangspunktet været en operafestival, der fulgte sidste års intentioner om at præsentere opera på steder, hvor folk normalt ikke møder denne kunstart.

- Da corona-epidemien for alvor brød løs i begyndelsen af marts, var vi netop færdige med at fastlægge programmet for dette års operafestival. Nu har forberedelserne været sat på stand-by i tre måneder. I det justerede program, som vi er i gang med at færdiggøre, vil der ske en række tilpasninger, blandt andet vil der blive sunget opera færre steder rundt i byen, fortæller Helge Sander.

- Ved at benytte færre spillesteder kan vi bedre og med færrest mulige omkostninger leve op til de mange krav, som skal opfyldes 100 procent, fastslår Helge Sander.

Udendørs koncerter
Operakomiteens projektchef Line Nordentoft understreger, at den positive udvikling omkring corona-smitten har været udslagsgivende for at undlade en aflysning af det oprindelige program, men i stedet at foretage de nødvendige justeringer.

- Når vi ikke har taget så konsekvent en beslutning som Copenhagen Opera Festival, der har aflyst, skyldes det primært, at vi dels har langt flere mindre formater, og dels holder hovedparten af vores arrangementer udendørs, siger Line Nordentoft.

I de kommende uger bliver der travlhed med at få skrevet kontrakter med alle de medvirkende, så programmet formentlig kan offentliggøres inden sommerferien.

Operakomitéen har lagt vægt på, at det kunstneriske niveau mindst skal matche sidste års, idet man dog ikke kan melde programmet ud, inden kontrakterne er i hus.

Lodahl er med igen
Operakomitéen består af de samme fem personer, som gennemførte den første Herning Opera Festival sidste år:

Kunstnerisk chef i Den Jyske Sangskole og direktør i Sangens Hus Mads Bille, kulturjournalist og historiker Kurt H. Jørgensen, KPC-direktør Kurt Poulsen, kulturchef ved Herning Kommune Søren Juul Baunsgaard og formanden Helge Sander.

Projektledelsen varetages af projektchef Line Nordentoft, Rikke Ramm Eberlein, Den Jyske Sangskole, Pia Worm og Sune Madsen, Herning Kommune.

Den Herning-fødte operasanger og direktør for Copenhagen Phil, Peter Lodahl, bistår som kunstnerisk konsulent.