Der bliver lempet på de kommunale krav til parkeringspladser ved Hernings ejendomme. Foto: Tom Laursen

Kommune lemper krav til parkeringspladser

HERNING I Herning Kommune benyttes en række parkeringsnormer til at sikre det nødvendige antal p-pladser ved ejendomme - alt fra boliger og virksomheder til butikker og restauranter.

På det seneste møde i byplanudvalget blev det besluttet at opdatere og simplificere reglerne for at gøre dem mere tidssvarende, og det medfører flere lempelser.

- Vi er blevet opmærksomme på, at parkeringsnormerne nogle gange kan være et benspænd ved omdannelser af en ejendom - for eksempel fra butik til restauration, forklarer udvalgets formand, Ulrik Hyldgaard (V).

Derfor vil kravet til det stigende antal restauranter og caféer i Herning midtby fremover blive sænket til en p-plads per 20 siddepladser. Er der tale om et nybyggeri, vil det dog fortsat hedde en p-plads per 12 siddepladser.

Ved boligbyggeri skal der være halvanden p-plads per bolig, men her bliver der fremover taget hensyn til ældre- og ungdomsboliger under 50 kvadratmeter - her vil kravet kun være en halv p-plads.

Virksomheder skal kunne levere en parkeringsplads per 50 kvadratmeter erhvervsareal, men det har været et meget højt krav til lagervirksomheder. De vil fremover kun blive mødt af et krav på en p-plads per 200 kvadratmeter lager.