Foto: Tom Laursen

Herning Kommune erkender diskrimination: Indgår forlig i sag om bydelsskole

Institut for Menneskerettigheder har besluttet at hæve sag mod Herning Kommune, da begge parter er enige om, at elever blev diskrimineret, da Herningsholmskolen blev delt i to

HERNING Ligebehandlingsnævnet kommer alligevel ikke til at vurdere Herning Kommunes opdeling af Herningsholmskolen. Det skriver nævnet i en pressemeddelelse.

Institut for Menneskerettigheder valgte at indgive en klage til nævnet, efter kommunen havde oprettet en ny afdeling af skolen for børn fra det socialt udsatte boligområde Holtbjerg. Herning Kommune anerkender nu, at opdelingen af skolen udgjorde diskrimination, og instituttet har derfor besluttet at hæve sagen ved Ligebehandlingsnævnet.

- Det er vigtigt, at børn med minoritetsbaggrund bliver inkluderet i folkeskolen. Skolen former fremtidens samfund. Hvis vi ønsker et samfund, hvor alle er ligestillet uanset etnisk oprindelse, skal vi sikre, at etnisk oprindelse ikke bliver afgørende for, hvilket undervisningstilbud børn får, siger Maria Ventegodt, ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder.

Tre nye initiativer
Herning Kommune slår i en pressemeddelselse fast, at sagen nu er afsluttet.

- Vi er utilsigtet kommet på kant med nogle menneskeretslige aspekter i forbindelse med oprettelsen af afdelingen på Holtbjerg. Det har vi allerede for noget tid siden taget konsekvensen af, og derfor har børne- og familieudvalget på sit møde i januar ændret på tre konkrete forhold. Det hører med til det samlede billede, siger Dorte West (V), formand for Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune.

De tre ting, Dorte West sigter til, er for det første, at skolebestyrelsen er ved at indføre principper for, hvordan børnene under særlige omstændigheder kan flytte mellem Herningsholmskolens matrikler.

For det andet er der indført sprogtest på Herningsholmskolen Afdeling Holtbjerg, og endelig vil forskere fremover følge arbejdet på Herningsholmskolen Afdeling Holtbjerg tæt.

- Vi har et godt skoletilbud på Holtbjerg, og vi har aldrig forestillet os, at vi skulle have en sag kørende ved Institut for Menneskerettigheder. Vi kunne godt have brugt en masse penge på at køre den her sag til ende ved Ligebehandlingsnævnet, men vi ønsker at komme videre og trække en streg i sandet af hensyn til børnene, siger Dorte West.

Borgmester: Vi rakte hånden frem
Herning Kommunes borgmester, Lars Krarup (V), er tilfreds med, at sagen nu er slut:

- Vi har rakt hånden frem mod Institut for Menneskerettigheder for at nå til enighed om et forlig. Vi har haft en fornuftig proces parterne imellem, som jeg gerne vil kvittere for. Jeg er glad for, at vi for børnenes skyld nu kan lægge dette bag os og komme videre, siger Lars Krarup i pressemeddelelsen.

Også Lone Krog, skoleleder på Herningsholmskolen, er glad for, at sagen har nået et forlig.

- Vi arbejder hver eneste dag på at give det bedst mulige skoletilbud til vores børn. Både dem, der går på afdelingen på Sjællandsgade og dem, der går på afdelingen på Holtbjerg. Nu kan vi komme videre med det, der er det allervigtigste, nemlig børnenes læring og trivsel, siger Lone Krog.

Aftaleteksten
I aftalen mellem Herning Kommune og Institut for Menneskerettigheder lyder det:

»Institut for Menneskerettigheder og Herning Kommune har aftalt, at Institut for Menneskerettigheder hæver sagen ved Ligebehandlingsnævnet angående Herning Kommunes beslutning i september 2018 om opdelingen af Herningsholmskolen i henholdsvis Sjællandsgade og Holtbjerg afdelingerne. Herning Kommune anerkender, at byrådets beslutning utilsigtet udgjorde diskrimination på grund af etnicitet, fordi der i beslutningsgrundlaget blev lagt vægt på elevernes etniske oprindelse, og fordi beslutningen indebar en udskillelse af børn med minoritetsbaggrund til Holtbjerg-afdelingen. Udskillelsen af børn i den nye 0. klasse skete ved, at børnene skulle starte i Holtbjerg-afdelingen. Og udskillelsen af børn i de nye 1.-3. klasser skete ved, at børnene blev flyttet fra en eksisterende klasse i Sjællandsgade-afdelingen til Holtbjerg-afdelingen. Beslutningen kom således utilsigtet til at udgøre en overtrædelse af forbuddet mod diskrimination indeholdt i lov om etnisk ligebehandling § 3, stk. 1, jf. stk. 2«.