Mens byggeriet af det kommende storsygehus i Gødstrup skrider frem, skal ny forskning undersøge, hvordan en stor udflytningsproces påvirker de ansatte. Foto: Henrik Ole Jensen

Ny forskning skal kaste lys på det psykiske arbejdsmiljø ved flytning til Gødstrup

Forskningsprojekt skal give viden om de ansattes mentale sundhed før, under og efter udflytningen til Regionshospitalet Gødstrup

GØDSTRUP Med 3,45 millioner kroner fra Arbejdsmiljøforskningsfonden har Hospitalsenheden Vest i samarbejde med Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet sat sig for at undersøge, hvad det betyder for personalet at være en del af en stor flytning til Regionshospitalet Gødstrup.

Projektet er det første i Danmark, der systematisk og på et solidt forskningsmæssigt grundlag igennem fem år kan belyse, hvordan en så stor udflytningsproces som den i Gødstrup påvirker samspillet mellem det psykosociale arbejdsmiljø, de ansattes mentale helbred og arbejdets kvalitet.

- Om det psykiske arbejdsmiljø rent faktisk påvirkes og i givet fald hvor lang tid efter udflytningen, det mangler der svar på i den eksisterende forskning, siger projektleder Louise Møller Pedersen fra Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

Nye ledelsesredskaber
Et af målene med forskningsprojektet er at udgive redskaber til ledere og mellemledere, der kan anvendes i forbindelse med større udflytningsprocesser.

HR-chef Lasse P. Hansen, Hospitalsenheden Vest, ser et oplagt potentiale i at anvende resultaterne af undersøgelsen allerede nu og på lidt længere sigte:

- Når man skal forberede at flytte godt 4000 mennesker, udstyr, inventar og arbejdsgange ind i nye fælles rammer på 142.000 kvadratmeter, er det selvfølgelig noget, der kan mærkes. Ved at være nysgerrig på de positive faktorer, der også følger med i en sådan proces, kan både ledelse og medarbejder få en buffer i de perioder, hvor forstyrrelserne er mange, og udflytningen måske føles særlig hård, siger han og tilføjer:

- Den viden ønsker vi at tage med os og bygge videre på i Gødstrup, hvor meget vil være nyt i rigtig lang tid.

Tilfreds direktør
Projektets resultater skal efterfølgende bidrage til, at udflytningsopgaver andre steder i landet kan fungere bedre.

Hospitalsdirektør Poul Michaelsen er begejstret ved udsigten til, at viden på den måde kan samles og spredes.

- Det giver os en mulighed for at give noget tilbage til samfundet og skatteborgerne, som i disse år investerer mere end 40 milliarder i nyt sygehusbyggeri landet over, siger han.

Medarbejderne spørges
I december 2018 kortlagde den første spørgeskemaundersøgelse, hvordan medarbejderne på hospitalerne i Herning og Holstebro mærker forberedelserne til udflytningen.

- Der er generelt et godt psykisk arbejdsmiljø på Hospitalsenheden Vest. Det er meget positivt, da flere forskningsrapporter fra Danmark viser, at det psykiske arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet er presset, siger projektleder Louise Møller Pedersen.

Spørgeskemaundersøgelsen viser blandt andet, at størstedelen af de ansatte generelt ser positivt på udflytningen, men at cirka halvdelen af de ansatte savnede mere information om, hvad udflytningen kommer til at betyde for dem.

Som led i det videre arbejde følger en ny spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative interviews på hospitalsafdelingerne til efteråret.