Herning-bogen 2018 får en afløser 28. november. Foto: Tom Laursen

Lokalhistorisk julegave

LOKALHISTORIE Torsdag 28. november bliver årets udgave af Herning-bogen præsenteret i Historiens Hus i Museumsgade. I år har Herning-bogen samlet en række spændende erindringer fra Herningegnen under overskriften »Gemt og ikke glemt«. Beretningerne beskriver på forskellig vis perioden fra 1880 og op til 1970’erne.

I bogens forord kan man læse:

»Flere af denne bogs artikler stammer fra Lokalhistorisk Arkiv Herning, hvor de enten er indleveret af slægtninge, som har fundet dem, eller er skrevet på opfordring af arkivet. Andre af bogens artikler kan vi bringe, fordi vi er så heldige, at medlemmer skriver deres erindringer om forskellige perioder i deres liv og indleverer dem til os. I årets Herning-bog bevæger vi os på landet og i byen. Vi kommer i nogle artikler langt tilbage i tiden, mens andre foregår i den nære fortid«.

Bogen indeholder som sædvanlig en lang række fotografier, hvoraf mange ikke tidligere har været publiceret.