Hanne Schmidt, Ulla Gerd Christensen og Birgit Kirke åbner i weekenden deres værksteder for publikum. Foto: Privatfoto

Kunstnere inviterer indenfor

HERNING I weekenden åbner tre lokale kunstnere deres atelierer for publikum.

Birgit Kirke, Ulla Gerd Christensen og Hanne Schmidt inviterer folk inden for som et led i arrangementet Spor Kunsten, hvor kunstnere i det meste af regionen åbner deres værksteder.

De tre kunstnere bor i henholdsvis Gjellerup på Kildehøj 38, i Gullestrup på Egebakken 13 og i Lind på Ingridsvej 131.

De tre kunstnere har søgt kommunen om lidt tilskud til markedsføring. I ansøgningen skriver de:

»Vi inviterer inden for i et ellers beskyttet arbejdsrum for fordybelse. Vi indbyder til samtale og diskussion om kunstens engagement og rolle i samfundet, samt omverdenens syn på kunsten. Vi vil gerne understøtte dialogen og mindske afstanden mellem kunstner og publikum.

At »Spor kunsten - åbne værksteder« nu kan opleves i Herning, som et lokalt forankret tilbud, er nyt. Kunsten kan her opleves nært og tæt på, ligesom det kan give kendskab til kunstnere i nærmiljøet. Vi er også med til at skabe et professionelt kunstmiljø i Herning, som på sigt kan opmuntre unge kunstnere til at deltage. Vi ser et udviklingspotentiale, og tror, vi kan tiltrække publikum til Herning«.