Mange forbinder formentlig det frivillige arbejde ved Brand & Redning MidtVest med det at være brandmand. Men det er blot en af mulighederne. Foto: Privatfoto

Beredskabet har brug for flere frivillige

Brand & Redning MidtVest søger nye frivillige, der har lyst til at gøre en forskel i en moderne tids beredskab

HERNING Frivillige midt- og vestjyder bidrager på mange måder til redningsberedskabet, både i dagligdagen og ved større ulykker, kriser og katastrofer. Brand & Redning MidtVest har i dag over 60 frivillige tilknyttet de to frivillig-enheder i Herning og Ringkøbing, men flere opgaver kræver flere hænder.

Derfor søger Brand & Redning MidtVest nu nye frivillige over en bred front: Både inden for tjenestegrenene Forplejning og Logistik, Indsats, Kommunikation og Førstehjælp.

- Verden er usikker og forandrer sig i disse år. Det giver nye og større opgaver til beredskabet: Når det stormer, stormer det kraftigere end før. Når det regner, regner det mere og i længere tid. Vi skal gøre os klar til mere omfattende og mere langvarige indsatser. Så hvis vi skal være mere robuste, er det afgørende med flere frivillige, som er et vigtigt supplement til vores akutte beredskab, siger Kim Bjerg Wemmelund, beredskabschef hos Brand & Redning MidtVest.

Sammen med Beredskabsforbundet står han bag en hvervekampagne, som forhåbentlig kan skaffe cirka 40 nye frivillige til Brand & Redning MidtVest. For at blive frivillig skal man være fyldt 16 år, være psykisk robust, have ren straffeattest og børneattest - og have en god fysik, specielt i Team Indsats.

- Vi søger folk, som er klar til at gøre en forskel i et moderne beredskab. Tidligere var den kolde krig i fokus som frivillig. Hvor man dengang forberedte sig på, at krigen brød ud, skal man i dag som frivillig spille en aktiv rolle i det daglige, så man er skarp hele tiden - også hvis den store katastrofe indtræffer, siger Kim Bjerg Wemmelund.

Vil man gerne høre mere om mulighederne for at blive tilknyttet som frivillig, kan man fredag møde Brand & Redning MidtVest på Tinghuspladsen i Herning i forbindelse med open by night, hvor man blandt andet kan opleve en brandbil, et klimakøretøj og forplejningsenheden, som serverer smagsprøver.

Desuden inviterer Brand & Redning MidtVest interesserede til informationsmøde på mandag 6. maj, hvor man helt uforpligtende kan høre mere om, hvad det indebærer at være frivillig, og man kan møde nogle af dem, som allerede er det. Ønsker man at deltage, kræver det en tilmelding til Brand & Redning MidtVest.