Ønsket om at øge skoleglæden blandt elever og styrke læringsområdet er nogle af de primære grunde til, at Egmont Fonden har valgt at støtte Red Barnet Ungdoms læringscaféer. Foto: Thomas Arnbo

Alternative lektiecafeer øger børns selvtillid og trivsel

Alternative lektiecaféer som den på Brændgårdskolen øger børns selvtillid og trivsel, og dermed lærer de bedre

HERNING Ordbingo, geografiquizzer og nærværende frivillige er nogle af ingredienserne i Red Barnet Ungdoms læringscaféer for udsatte børn. En ny evaluering fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter (VIVE) indikerer, at de alternative lektiecaféer rykker ved elevernes selvtillid og faglige trivsel, oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse.

På Brændgårdskolen i Herning kan elever møde Red Barnet Ungdoms frivillige caféhjælpere i en af organisationens i alt 50 læringscaféer landet over, som er støttet af Egmont Fonden og er et af Red Barnet Ungdoms tilbud for socialt, fagligt eller personligt udfordrede elever og børn, der har brug for en hjælpende hånd med lektierne. Læringscaféerne fungerer som en slags alternative lektiecaféer, der fokuserer på aktiv læring, anderledes og sjove læringsmetoder og på at give børn personlige og faglige succeser.

- Idéen bag Red Barnet Ungdoms læringscaféer er, at mange børn lærer bedst ved at bruge hele kroppen, deres kreativitet og lyst til at lege. Det særlige ved læringscaféerne er, at de skaber et trygt rum for de elever, der har brug for ekstra opmærksomhed, og at der både er fokus på børnenes sociale, personlige og faglige udvikling. Det giver nemlig god mening ikke kun at fokusere på traditionel lektiehjælp, hvor elever sidder foroverbøjet over en bog eller computer, siger Astrid Engberg, national chef i Red Barnet Ungdom.

Dedikerede frivillige
Den nye evaluering viser, at elever, der er kommet i en læringscafé i seks måneder, vurderer deres skoletrivsel til at være 18 procentpoint højere end dem, der lige er startet i en læringscafé. Samme tendens ses i vurderingen af elevernes faglige selvtillid, hvor forskellen er på ti procentpoint.

Hos Red Barnet Ungdom mener man, at den øgede trivsel og faglige selvtillid blandt eleverne skyldes det store fokus på læring gennem leg, men også Red Barnet Ungdoms dedikerede frivillige.

- Unge frivillige kan noget helt særligt, når det kommer til at skabe skoleglæde og selvtillid. Børnene oplever, at de bliver valgt til af ren og skær lyst, og det får i sig selv børnene til at vokse. De frivillige har en ung og legende tilgang, hvor børnene bliver mødt i øjenhøjde, hvilket skaber rummelige og præstationsfrie læringsrum. Det gør børnene trygge og modige, så de begynder at øve sig på det, der er svært i deres eget tempo, hvad end det er at turde tale højt i klassen eller brøkregning, siger Astrid Engberg.

Læringscaféerne er opdelt efter klassetrin, og et af evalueringens mest opsigtsvækkende resultater er, at den største positive udvikling ses blandt de ældste elever. Den tendens står i modstrid til flere andre undersøgelser knyttet til folkeskolereformen. Her ser man, at elevers trivsel falder, jo ældre de bliver. Evalueringen indikerer altså, at læringscafeerne kan være med til at fastholde og styrke de ældste socialt udsatte elevers trivsel.