Arriva genvandt torsdag aften udbuddet af togdriften på de midt- og vestjyske baner, hvoraf de fleste standser i Herning. Foto: Henrik Ole Jensen

Udbud: Arriva skal fortsat køre tog i Midt- og Vestjylland

Bo Lundgaard 

Togpassagerne skal fortsat køre med Arriva, når de skal til og fra Herning

HERNING Arriva skal fortsat køre tog i Midt- og Vestjylland frem til 2028.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet offentliggjorde torsdag aften, at togene til og fra Herning stadig kommer fra Arriva - også efter december 2020, hvor den nuværende aftale udløber.

Med i aftalen er også strækningerne Struer-Herning-Vejle og kørslen på Svendborgbanen, som i dag varetages af DSB.

Sparer 30 procent
Ministeriet har besluttet at tildele et konsortium bestående af Arriva Danmark A/S og Arriva Tog A/S kontrakten om togpassagertrafik udført som offentlig service i Midt- og Vestjylland samt på Svendborgbanen, hedder det i en pressemeddelelse.

Tildelingen er en udmøntning af den politiske aftale om merudbud af togtrafik, som regeringen har indgået med et bredt politisk flertal (DF, S, R, ALT og SF).

Arriva skal stå for togtrafikken i perioden fra 13. december 2020 til 9. december 2028 med mulighed for op til to års forlængelse.

Arriva har tilbudt en samlet pris på godt 1,6 milliarder kroner for alle 10 år – der er dermed udsigt til en besparelse på godt 30 procent for hver kørt kilometer sammenlignet med ministeriets nuværende kontrakt med Arriva Tog A/S.

Minister: Giver god mening
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) siger, at kontrakten med Arriva giver god mening.

- Vores erfaringer med udbud af den midt- og vestjyske togtrafik viser, at det giver god mening for passagererne og skatteyderne at konkurrenceudsætte togtrafik. I de to første kontraktperioder har vi fået både billigere og mere punktlig togtrafik med et højt serviceniveau til passagererne, siger Ole Birk Olesen.

- Jeg forventer, at Arriva vil fortsætte den udvikling og levere høj service og punktlige tog i den kommende kontraktperiode – også på Svendborgbanen, tilføjer han.

Udbuddet omfatter de strækninger, der i dag betjenes af Arriva Tog A/S, samt Vejle–Herning-Struer og Odense–Svendborg, der i dag betjenes af DSB, og de to optionsstrækninger Tønder–Niebüll og Varde–Nørre Nebel.

Trafikkøberansvaret for strækningen Skjern – Holstebro overdrages sammen med tre togsæt til Region Midtjylland.

Uændret serviceniveau
Der vil være et uændret serviceniveau, idet antallet af afgange og kravene til punktlighed og kundetilfredshed videreføres fra den nuværende kontrakt.

Tildelingen af kontrakten til Arriva sker med forbehold for godkendelse af de tilhørende aktstykker i Folketingets Finansudvalg.

Ministeriet har modtaget tre tilbud. Tildelingen følger udbudsbetingelserne og er givet til den tilbudsgiver, som har tilbudt den laveste pris, der er nærmere specificeret i den udbudte kontrakt.

Der følger nu en standstill-periode på 10 dage til og med 17. december 2018. Ministeriet har begrænset mulighed for at udtale sig i standstill-perioden.