Niels Henrik Thormann præsenterer næste torsdag sin bog på Herningsholm. foto: pr-foto

Ny bog rykker ved Hernings historie

Niels Henrik Thormann udgiver bogen »Hernings grundlæggelse - Mennesker og dramatik i 1820’ernes Hammerum Herred«

LOKALHISTORIE Torsdag 22. november udkommer en ny bog om Herning bys tidligste historie. »Hernings grundlæggelse - Mennesker og dramatik i 1820’ernes Hammerum Herred« er skrevet af Niels Henrik Thormann fra Kollund ved Herning. I 1820’erne førte en lang række dramatiske begivenheder til, at byen Herning opstod, hvor den gjorde.

Niels Henrik Thormann har taget udgangspunkt i de oprindeligt mundtlige beretninger om byens placering og udsat dem for et kritisk blik ved at gennemgå tidens retsprotokoller og andre samtidige kilder, der kaster nyt lys over begivenhederne.

Det handler blandt andet om en bedragerisk herredsfoged på Højris i Ikast, om selvmord, et slagsmål på Lund Marked i 1825 og mange andre hændelser, der bevirkede, at et nyt ting- og arresthus på Laulunds Mark skabte grundlaget for Herning by.

Dramatisk slagsmål
- Jeg ville finde ud af, hvad der skete, da den nye herredsfoged ankom i 1825, og i den forbindelse blev jeg hurtigt fanget af den forudgående dramatik med forgængerens selvmord og et dramatisk slagsmål på Lund Marked. Tidens vilkår var barske, og 1820’erne bød på mange flere oplysninger end ventet.

- Hidtil havde dette årti været ret ubeskrevet, og placeringen af et tinghus i Herning skyldtes, at Herning var bedre end sit ry , og at gårdmændene i Gjellerup nok ikke var så beregnende endda, fortæller Niels Henrik Thormann i en pressemeddelelse.

Charlotte Lindhardt har været redaktør på bogen.

- Det har været en stor fornøjelse at læse et gennemarbejdet manuskript som dette, hvor der er så stor fokus på de historiske kilder. Niels Henrik Thormann bidrager med ny væsentlig viden om Hernings opståen, og han baserer sine konklusioner på primære kilder, der ikke tidligere har været benyttet i denne sammenhæng. Han rykker ved konklusioner draget af H. P. Hansen og andre forfattere til Hernings historie, og derfor er bogen et vigtigt bidrag til fortællingen om byens opståen, fortæller hun.

Aktiv i historiske kredse
Niels Henrik Thormann er opvokset på Silkeborg-egnen. Han er cand.mag. i samfundsfag og historie fra Aarhus Universitet og har været lektor på Herning Gymnasium.

Det seneste par årtier har han været aktiv i Hernings historiske institutioner og har været medlem af bestyrelserne for henholdsvis Museum Midtjylland og Fonden for Blichermuseet på Herningsholm, og han har været formand i begge. Han er p.t. bestyrelsesmedlem i Historisk Forening for Herning Kommune. Bogen udkommer torsdag 22. november, og i den anledning er Niels Henrik Thormann vært ved en reception på Herningsholm, hvor der bliver mulighed for at høre forfatteren fortælle om sit arbejde.