20 år med knogleskørhed i Herning

HERNING Torsdag 8. november fejrer Osteoporoseforeningens lokalafdeling sit 20-årsjubilæum med et fire timer langt stormøde på Herning Gymnasium.

Her kan man blive klogere på risici, behandlinger og fremtidsudsigter for de 550.000 danskere, der lever med knogleskørhed - en sygdom, som betyder, at knoglerne gradvist svækkes og dermed har stigende risiko for at brække. Man mærker ikke, at man har knogleskørhed, men kun konsekvensen af sygdommen, nemlig bruddene og deres følgevirkninger.

På mødet sætter tidligere overlæge Kjeld Hasselström fra Regionshospitalet Herning fokus på knogleskørhed og behandlingens positive udvikling gennem de seneste 20 år, og Osteoporoseforeningens landsformand, Ulla Knappe, opridser udfordringerne i fremtiden.

Efter en pause, der inkluderer et let traktement, fortæller praktiserende læge Charlotte Bøving - kendt fra DR’s »Lægen flytter ind« - om sund og god livsstil, og sangkoret Quindtetterne giver aftenen en festlig afslutning.

Knogleskørhed skønnes at ramme hver tredje kvinde og hver ottende mand over 50 år, men er ifølge Osteoporoseforeningen landets suverænt mest underdiagnosticerede folkesygdom.