Lettisk mand fortrød midt i sit drabsforsøg i Herning

Den 29-årige Sergejs Aleksejevs skal 15 måneder i fængsel for grov vold og trusler. Han havde hensigt til at dræbe sin hustru, mente retten, der dog frikendte ham for dette, da han fortrød sit forehavende

HERNING Retten har ved en nævningesag frifundet Sergejs Aleksejevs, en herboende lettisk mand på 29 år, for drabsforsøg på sin hustru. Samtidig blev han dog fundet skyldig i grov vold mod hende, og han blev straffet med fængsel i et år og tre måneder og udvist af Danmark med 12 års indrejseforbud. Det oplyser retten i Herning.

Manden blev frikendt for drabsforsøg, men dømt for sagens to øvrige forhold angik vold og vidnetrusler. I hovedforholdet var manden tiltalt for 8. april i år om morgenen i hjemmet i Herning at have viklet en ledning omkring halsen på hustruen og strammet til, ligesom han pressede en pude mod hustruens ansigt, hvorved hun mistede bevidstheden, fik punktformede blødninger i det ene øje og mundslimhinden.

Vil du dø hængende fra loftet eller på gulvet?
I retten kom det frem, at manden havde fundet ud af, at hustruen havde været ham utro. Han tog umiddelbart herefter en forlængerledning, som han viklede flere gange rundt om hustruens hals, efter han havde spurgt hende, om hun ville dø hængende fra loftet eller på gulvet. Herefter skubbede han hende ned på en sofa. Her trykkede han hendes hoved ned i en pude og slog hende hårdt i hovedet.

Efter hun havde kæmpet sig fri og ned på gulvet, tog han fat i ledningen og strammede til, så det sortnede for hendes øjne. Da hun blev slap i kroppen, holdt han op med at stramme ledningen. Han talte med hende om, at de skulle være lykkelige sammen. Senere kørte han hende på hospitalet.

Retten lagde efter de lægelige oplysninger, herunder en vidneforklaring fra en retsmediciner, til grund, at hustruen havde været i livsfare. Ifølge retsmedicineren opstår punktformede blødninger som følge af kvælning typisk efter 1-2 minutter, mens døden først indtræder efter 4-5 minutter.

Standsede selv drabsforsøget
På denne baggrund fandt retten det bevist, at tiltalte havde haft til hensigt at dræbe hende, men at han fortrød sine handlinger og derfor trådte frivilligt tilbage fra forsøget. Drabsforsøget var derfor straffrit, jævnfør straffelovens paragraf 22.

To dommere og fem nævninge fandt der bevist, at tiltalte ved sine handlinger havde begået grov vold mod hustruen og fremsat trusler på livet mod hende.

En dommer og en nævning fandt det bevist, at tiltaltes vold mod hustruen havde en så grov beskaffenhed, at der forelå særdeles skærpende omstændigheder. Efter deres opfattelse skulle tiltaltes vold derfor straffes efter straffelovens paragraf 246.

Samtlige dommere og domsmænd fandt det bevist, at manden i det væsentlige var skyldig i overensstemmelse med tiltalen i de to øvrige forhold, og samtlige stemte for at fastsætte straffen til fængsel i 1 år og 3 måneder samt at udvise manden med indrejseforbud i 12 år.

Den lettiske mand valgte at anke dommen med påstand om formildelse, herunder frifindelse for udvisning. Han accepterede at forblive varetægtsfængslet under anken.