Foto: Henrik Ole Jensen

Flere penge til demens-venlig indretning

HERNING I 2016 fik Herning Kommune midler fra Sundheds- og Ældreministeriet til demensvenlig indretning på fire plejehjem, og nu er der igen penge fra den statslige pulje.

Syv plejehjem havde søgt om midler, og fem af dem har samlet fået godt to millioner kroner til at ændre på indretningen, så demente beboeres trivsel forbedres.

Sørvad Plejecenter kan etablere en atriumgård, Fuglsangsø Centret får bedre belysning samt nye stier og indhegning af deres have, Lindegården får døgnrytmelys på mørke gangarealer, Plejecenter Søglimt får solafskærmning samt nye stier og indhegning af deres have, og Lind Plejecenter kan udbygge udearealer med blandt andet en legeplads for børn.

- Der tale om små, men kloge ting, som for eksempel i Lind, hvor en legeplads kan give mere aktivitet mellem generationerne, siger Anne Marie Søe Nørgaard (V), formand for social- og sundhedsudvalget.