Retten skal i september afgøre sagen om skud mod ulv Den tiltalte erkender at have skudt, men nægter sig skyldig

112 En vestjysk mand kan blive straffet med fængsel, hvis han findes skyldig i at have skudt og dræbt en ulv, oplyser hans forsvarer og anklagemyndigheden tirsdag.

Ulven blev skudt 16. april vpå en landejendom mellem Vind og Ulfborg. Den tiltalte nægter sig skyldig, oplyser forsvareren. Han erkender dog at have affyret skuddet, der dræbte dyret.

- Dette ændrer ikke ved, at han nægter sig skyldig i den rejste tiltalte, udtaler advokat Jan Schneider.

- Det er vigtigt, at retten bliver præsenteret for min klients forklaring uden en længerevarende offentlig debat om skyldsspørgsmålet, tilføjer han.

Påstand om fængselsstraf
Anklagemyndighedens påstand er fængselsstraf for overtrædelse af jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen. Den konkrete strafpåstand bliver fremsat af anklagemyndigheden i forbindelse med hovedforhandlingen i retten, når sagen kommer for.

- Anklagemyndigheden har bl.a. på baggrund af en udtalelse fra Miljøstyrelsen vurderet, at nedskydningen af ulven har voldt betydelig skade på de naturbeskyttelseshensyn, som jagtloven og naturbeskyttelsesloven skal sikre, og det ser vi som en strafskærpende omstændighed, fortæller specialanklager Ulrik Panduro fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Naturbeskyttelseshensynet vedrører bl.a. beskyttelse af naturen med dens bestand af vilde dyr, sikring af arts- og individrige vildtbestande ved beskyttelse af vildtet og under varetagelse af hensynet til beskyttelse af vildtet, især af sjældne og truede dyrearter.

Nyt for domstolene
- Det er første gang siden starten af 1800-tallet, at vi har kendskab til, at en ulv blev skudt i Danmark, hvorfor det er nyt, at de danske domstole skal behandle en sag om nedskydning af ulv. Hovedsagen er, at der er tale om nedskydning af et dyr, der er totalfredet i det meste af Europa. Vi mener, at der er tale om en bevidst overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelsen, og det er det, der gør, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om fængselsstraf, siger Ulrik Panduro.

Foruden fængselsstraf nedlægger anklagemyndigheden påstand om konfiskation af en jagtriffel og frakendelse af retten til at have eller erhverve jagttegn i en periode fastsat af retten.

Sagen behandles af Retten i Herning 28. september.

Politiker trak sig
Som tidligere beskrevet i Herning Folkeblad fik sagen konsekvenser for Steffen Troldtoft, folketingskandidat for Liberal Alliance og ved seneste valg også byrådskandidat i Herning Kommune, der trak sig fra politik, fordi han var til stede, da ulven blev skudt.

Han sagde tilbage i april:

- Nu trækker jeg mig ud, og så ser vi, hvad der sker.

/ritzau/

Retten i Herning skal vurdere ulvedrab

Retten skal i september afgøre sagen om skud mod ulv Den tiltalte erkender at have skudt, men nægter sig skyldig

112 En vestjysk mand kan blive straffet med fængsel, hvis han findes skyldig i at have skudt og dræbt en ulv, oplyser hans forsvarer og anklagemyndigheden tirsdag.

Ulven blev skudt 16. april vpå en landejendom mellem Vind og Ulfborg. Den tiltalte nægter sig skyldig, oplyser forsvareren. Han erkender dog at have affyret skuddet, der dræbte dyret.

- Dette ændrer ikke ved, at han nægter sig skyldig i den rejste tiltalte, udtaler advokat Jan Schneider.

- Det er vigtigt, at retten bliver præsenteret for min klients forklaring uden en længerevarende offentlig debat om skyldsspørgsmålet, tilføjer han.

Påstand om fængselsstraf
Anklagemyndighedens påstand er fængselsstraf for overtrædelse af jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen. Den konkrete strafpåstand bliver fremsat af anklagemyndigheden i forbindelse med hovedforhandlingen i retten, når sagen kommer for.

- Anklagemyndigheden har bl.a. på baggrund af en udtalelse fra Miljøstyrelsen vurderet, at nedskydningen af ulven har voldt betydelig skade på de naturbeskyttelseshensyn, som jagtloven og naturbeskyttelsesloven skal sikre, og det ser vi som en strafskærpende omstændighed, fortæller specialanklager Ulrik Panduro fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Naturbeskyttelseshensynet vedrører bl.a. beskyttelse af naturen med dens bestand af vilde dyr, sikring af arts- og individrige vildtbestande ved beskyttelse af vildtet og under varetagelse af hensynet til beskyttelse af vildtet, især af sjældne og truede dyrearter.

Nyt for domstolene
- Det er første gang siden starten af 1800-tallet, at vi har kendskab til, at en ulv blev skudt i Danmark, hvorfor det er nyt, at de danske domstole skal behandle en sag om nedskydning af ulv. Hovedsagen er, at der er tale om nedskydning af et dyr, der er totalfredet i det meste af Europa. Vi mener, at der er tale om en bevidst overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelsen, og det er det, der gør, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om fængselsstraf, siger Ulrik Panduro.

Foruden fængselsstraf nedlægger anklagemyndigheden påstand om konfiskation af en jagtriffel og frakendelse af retten til at have eller erhverve jagttegn i en periode fastsat af retten.

Sagen behandles af Retten i Herning 28. september.

Politiker trak sig
Som tidligere beskrevet i Herning Folkeblad fik sagen konsekvenser for Steffen Troldtoft, folketingskandidat for Liberal Alliance og ved seneste valg også byrådskandidat i Herning Kommune, der trak sig fra politik, fordi han var til stede, da ulven blev skudt.

Han sagde tilbage i april:

- Nu trækker jeg mig ud, og så ser vi, hvad der sker.

/ritzau/