Kirkehøjskolens efterårsprogram er klar

Mathilde Bach callesen 

Der er fire foredrag på Herning Kirkehøjskolens efterårsprogram, som begynder med første foredrag lørdag 1. september

FOREDRAG Herning Kirkehøjskole er klar med efterårsprogrammet, som består af fire forskellige foredrag under temaet »Troens efterklang«. De fire foredrag tager udgangspunkt i hver sit begreb herunder gudstro, naturen, musikken og kunsten, hvorigennem mennesker kan opleve troens efterklang.

- Vi kan gribe ud efter troen eller få styrket vores tro gennem de fire begreber, som vi har fokus på i vores foredrag. Det er forskelligt, hvor mennesker mærker troen. Nogle oplever den i kirken, mens andre oplever den i naturen eller igennem kunst, siger Bodil Pedersen, der er kursusleder hos Herning Kirkehøjskole.

Sognepræst Bent Arendt fra Aarhus står i spidsen for det første af efterårets fire foredrag. Han vil i foredraget »Gudstjeneste og gudstro« tage udgangspunkt i troens efterklang i gudstro. Han beskæftiger sig med kristendomsformidling i forhold til den moderne verden, hvilket også vil være omdrejningspunktet i hans foredrag, der finder sted i Herning Kirkehus lørdag 1. september.

Efterklangen i naturen
Organisten Thorkil Mølle vil lørdag 6. oktober holde foredraget »Indgang til den kristne Gud gennem musikken«. Til foredraget, som foregår i Hedeagerkirken, kan fremmødte glæde sig til at høre åndelig og religiøs musik fra flere tidsaldre, mens Thorkil Mølle vil fortælle om at finde vej til Gud gennem musik og sang.

Mens andre måske mærker troen gennem musikken, kan andre mærke troens efterklang i naturen, fortæller kursusleder Bodil Pedersen. Derfor er naturen også et omdrejningspunkt i efterårsprogrammet. Det er Mickey Gjerris, der både er theolog og ph.d i bioetik, som holder foredraget »Naturen i os selv«. Foredraget vil omhandle kristendommens potentiale for at åbne vores øjne for den verden, vi bor i, som andet og mere end ressourcer.

- Det er en rigtig stor glæde, at vi har fået Mickey Gjerris som foredragsholder. Med udgangspunkt i begge sine uddannelser kan han belyse efterklangen i naturen. Han har en dobbeltfunktion, og det er lige præcis, det vi søgte, siger Bodil Pedersen. Foredraget bliver holdt lørdag 3. november i Gullestrup Kirke.

Fra natur til kunst
Det fjerde og sidste foredrag i efterårsrækken bliver holdt lørdag 1. december i Sct. Johannes Kirke. Her vil Hans Jørgen Frederiksen, der er lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet, holde foredraget »Billedkunsten og den kristne tro«. Han vil med udgangspunkt i konkrete billedkunstneriske eksempler gøre de fremmødte klogere på, om billeder kan være veje til den kristne tro.

Hvert foredrag omhandler dermed fire forskellige indfaldsvinkler til troens efterklang.

- Vi vil gerne nå et endnu bredere publikum, og med vores program vil vi gerne komme folk i møde og vise, at troen kan gribes og styrkes af flere veje, siger kursuslederen.