Danmarksmesterskabene for radio-styrede modelskibe

I anledning af Herning Modelskibsklubs 10-årsjubilæum afholder klubben danmarks-mesterskaberne for radiostyrede modelskibe. Det sker i weekenden

OHøJ Søen ved Højskolen Skærgården ved Lind vil i weekenden næsten kunne betegnes som internationalt farvand i kraft af sejlende skibstyper fra hele verden, som deltager i Danmarksmesterskaberne for radiostyrede skibsmodeller.

Det er Herning Modelskibs Klub, der af organisationen Skalabåde Danmark, er blevet bedt om at arrangere mesterskaberne i anledning af Herning-klubbens 10-årsjubilæum.

- Vi forventer mellem 70 og 80 sejlende både fordelt på flere klasser, og da konkurrencerne forløber over hele weekenden, er der sørget for at deltagere, der ønsker det, kan overnatte ved søen. Dels kan der lejes værelser på højskolen og dels kan der overnattes i campingvogne og telte ved søens vestlige bred, siger Bo Søndergaard, der er formanden for Herning Modelskibs Klub, i en pressemeddelelse.

Flere danmarksmestre skal findes
Der er to af klubbens medlemmer, der skal forsvare deres danmarksmesterskab fra sidste år, nemlig Bo Søndergaard og Christian Krogsgaard, der i øvrigt også er indehaver at titlen Nordisk Mester.

For deltagere, der ønsker at få deres modeller byggebedømt, begynder stævnet allerede fredag aften, hvor dommere vil kigge skalabåde efter i sømmene med hensyn til nøjagtighed og udførelse efter tegningerne til de originale skibe, som modellerne er bygget efter.

- Modellerne er inddelt i forskellige klasser efter størrelse og andre forhold, der betinger en retfærdig konkurrence, hvilket ikke ville være tilfældet, hvis alle typer deltog i samme gruppe. Det vil sige, at der skal findes en danmarksmester i hver klasse, naturligvis også i vores juniorklasse, fortæller formanden.

Vær med til at heppe
Der bliver præsenteret både el- og dampdrevne modeller samt fantasiudgaver, som for eksempel kan være fjernstyrrede lokkeænder eller dukker i badekar, for det er ikke alle, som bygger efter originale tegninger. Dog er der også mange sejlere, der benytter sig af meget nøjagtige byggesæt i forskellige sværhedsgrader. Uanset hvad man er til, er det vigtigste, at alle kan være med uanset fingersnilde og muligheder.

- Skulle der være nogle blandt publikum, der fatter interesse for vores hobby, så vil der altid være medlemmer tilstede, som kan give svar og anvisninger - blot ikke de, der er midt i en krævende sejlads, siger Bo Søndergaard.

I øvrigt er det blandt modelsejlere i Danmark en klar opfattelse, at Skærbæk sø er det fineste sted i landet til modelsejlads i kraft af det altid rene vand og en omgivende natur, der skærmer mod vind og vejr. Og nu har man altså mulighed for at sikre sig en titel som danmarksmester under de fine forhold.