Klenodie tilbage i Søby

Postkasse og kakkelovn indgår straks i udstillingen i Søby

DONATION Søby Brunkulsmuseum har modtaget et klenodie, nemlig klondikebyens originale postkasse, som straks indgår i udstillingen i museets gamle købmandsbutik. Det fortæller museet i en pressemeddelelse.

Museet har i øvrigt også for nylig modtaget en flot kakkelovn og en BES-ovn, som også straks blev udstillet.

Museet har fået brevpostkassen overdraget af postfuldmægtig Finn Stengel Petersen, Lind. De små brevpostkasser blev hængt op fra 1860 til 1995 hovedsageligt på landet samt de mindre byer, hvor der ikke var så mange breve.

To af Søbys veteraner, Finn John Kristensen og Jens Børge Madsen, har fundet frem til, at brevpostkassen i Søby har hængt ved KFUM’s fritidshjem (for voksne) fra 1942 til 1953 og herefter en kort periode hos naboen, købmand Christensen på »Skovgade« og fra omkring 1954 til 1969 ved købmand Bjarne Fischer på »Trekanten«.

Et løfte
Herefter har den været opbevaret frem til 1995 på Postkontoret i Herning, hvor Finn Stengel Petersen tog sig af den. Alle eksisterende »små« brevpostkasser i hele Danmark blev samme år ombyttet med den kendte og større røde postkasse. Daværende postvagtmester Finn Stengel Petersen på Vestjyllands Postcenter havde ansvaret for udskiftningen/ombytningen af alle brevpostkasser i Midt- og Nordvestjylland.

- Alle små brevpostkasser skulle vi sende ind til Post Danmark, hvor de skulle smeltes om. Jeg fik imidlertid lavet en aftale med Hovedpostkontoret om, at jeg skulle gemme de to brevpostkasser fra henholdsvis Arnborg og Søby i mindst 15 år. Herefter kunne jeg overdrage dem til henholdsvis Hjemstavnshuset i Arnborg og Søby Brunkulsmuseum, siger Finn Stengel Petersen, som nu har fuldført sit løfte.