Brandvæsenet genindfører afbrændingsforbud

Afbrændingsforbuddet er blevet genindført efter mere tørke og varme

BRAND Mens solen fortsat skinner og vi nyder sommervarmen, stiger risikoen for brande i naturen yderligere. Der er nu historisk tørt, og brandfaren nærmer sig det ekstreme. Brandvæsenet har de seneste dage oplevet flere naturbrande, som en direkte konsekvens af den meget tørre vegetation.

Der udstedes derfor afbrændingsforbud i medfør af Beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen gældende for Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Kommuner med virkning fra mandag 2. juli 2018 kl. 17.00. Det oplyser Brand & Redning MidtVest.

Forbuddet omfatter:

- afbrænding af haveaffald

- afbrænding af halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer

- afbrænding af affald fra skovbrug

- afbrænding af siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv

- Alle slags bål, herunder brug af bålfade

- Brug af kulgrill alle steder

- Brug af åben ild herunder gasgrill på offentlige naturområder med vegetation

- Enhver brug af ukrudtsbrænder’

Under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende:

- Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er

en del af ovenstående.

- Brug af apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof som fx gasgrill, trangia, petroleumslamper og lignende på fast ikke brændbart underlag på egen ejendom, ved sommerhuse, campingpladser, feriecentre og restauranter og som ikke er omfattet af ovenstående. Ved fast ikke brændbart underlag forstås fx fliser,

asfalt, grus og beton.

Brug af kulgrill kan kun ske erhvervsmæssigt på ikke brændbart underlag i en afstand på mindst 5 meter fra bygninger og brandbare overflader, dog 10 meter til stråtækte bygninger. Der skal altid i umiddelbart nærhed forefindes som minimum 9 liter trykvandslukker og instrueret personale i brugen heri.

Almindelig forsigtighed:

- Parker aldrig bilen i højt græs. (katalysatoren kan antænde brand).

- Smid aldrig cigaret skodder fra dig i naturen.

- Efterlad aldrig flasker mv. i naturen. (virker som brændglas og kan antænde en brand).

- Smid aldrig aske i naturen (kan indeholde gløder meget længe efter brug).

Brand & Redning MidtVest følger situationen og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst

muligt, oplyser man i pressemeddelelsen.