Museums-bygning skal sælges

HERNING Kommunen er ved at forberede et salg af ejendommen Museumsgade 28, der indtil årsskiftet husede Danmarks Fotomuseum.

I den forbindelse vil kommunen nedlægge et »overflødigt vejareal«, der skal lægges sammen med resten af matriklen. Det samme skal i øvrigt ske foran naboejendommen på Museumsgade 32, der huser Frilandsmuseet.

Teknik- og miljøudvalget har sagt god for sammenlægningen af det i alt 180 kvadratmeter store areal, som faktisk slet ikke er et vejareal, men derimod en del af de to matriklers forhaver. Ifølge kommunen er der tale om en let oprydning i skelforholdene på stedet. Sammenlægningen er sendt i høring i otte uger frem til 1. august, hvor der er mulighed for at komme med indsigelser.