Herning-netværk vinder udbud til 19,3 millioner

Lifestyle & Design Cluster skal ruste danske virksomheder til fremtidens konkurrencevilkår og klimaforandringer

BæREDYGTIG Effektiv ressourceudnyttelse er ikke bare en miljømæssig gevinst, men også et konkurrenceparameter, fordi grønne forretningsmodeller kan åbne nye markeder for danske virksomheder og styrke virksomhedernes indtjeningsevne.

Den opgave har Erhvervsstyrelsen nu tildelt Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster i Herning, der allerede har et omfattende kendskab til arbejdet med cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Herning-netværket skal stå i spidsen for en landsdækkende indsats, hvor små og mellemstore virksomheder får adgang til rådgivning og tilskud til at fremme deres cirkulære forretningsudvikling. Det er et projekt med et budget på 19,3 millioner kroner.

- Med FN’s 17 Verdensmål er den internationale politiske dagsorden rettet mod en mere holistisk bæredygtig fremtid mod 2030. Cirkulær økonomi og de tilhørende forretningsmodeller er en håndgribelig metode at arbejde med verdensmålene, for at imødekomme denne ambition. Det er vores erfaring, at de bedste resultater opnås gennem partnerskaber, hvorfor vi tror på, at vores tilgang med forskellige, kompetente partnere vil gøre en forskel for projektet, siger Betina Simonsen, direktør hos Lifestyle & Design Cluster, i en pressemeddelelse.

Projektet med navnet »Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er« begyndes i august 2018.