Foto: Martin Ballund

Mere politi på gaderne i Gullestrup

Hver tredje beboer i Gullestrup er ikke tryg, og det vil politiet nu gøre noget ved

Midt- og Vestjyllands Politi iværksætter nu en handleplan med tiltag, der skal gøre borgere i boligområdet Lyngbyen i Gullestrup mere trygge. Det oplyser ordensmagten i en pressemeddelelse.

Mere synlige patruljer, en målrettet færdselsindsats og besøg af den mobile politistation. Det er hovedelementerne i den plan, som Midt- og Vestjyllands Politi sætter i søen i boligområdet i Herning.

Baggrunden for tiltagene er en tryghedsmåling foretaget i 2017, som viser, at trygheden blandt borgere bosiddende i Lyngbyen er lavere end i resten af politikredsen. Og det til trods for, at politiet i 2017 har konstateret et fald i kriminaliteten i området.

Lav tryghed trods faldende kriminalitet
I forbindelse med politiets landsdækkende tryghedsundersøgelse, som blev offentliggjort tidligere på året, har Midt- og Vestjyllands Politi undersøgt trygheden særskilt i Lyngbyen. Tryghedsmålingen er lavet blandt borgere i Engens Kvarter, Lyngens Kvarter, Kornblomstens Kvarter, Revlingens Kvarter og på Gullestrupvej. Mens 91,2% af de midt- og vestjyske borgere føler sig trygge, gør det sig kun gældende for 61,6% af borgerne i Gullestrup.

Den lave tryghed står i kontrast til, at politiet i 2017 kunne konstatere et generelt fald i kriminaliteten i området. Således faldt antallet af anmeldelser i området fra 193 i 2016 til 142 i 2017. Eksempelvis er antallet af sager om hærværk og indbrud mere end halveret fra 2016 til 2017.

- Når vi kigger på kriminalitetstallene, er vi på vej i den rigtige retning, og den udvikling skal vi fortsætte. Samtidig kan vi se, at der behov for, at vi gør en særlig indsats for at højne trygheden blandt borgerne i Lyngbyen – for selvfølgelig skal man være tryg i sit eget nabolag, siger leder af lokalpolitiet i Herning, Sune Espersen.

Indsats baseret på borgernes oplevelser
Politiets indsats er i høj grad baseret på borgernes besvarelser af tryghedsundersøgelsen, hvor mange har efterspurgt mere synligt og tilstedeværende politi i området. Det ønske skal et nyt patruljeoplæg imødekomme.

- Nogle af vores medarbejdere i beredskabet vil få til opgave at have særligt fokus på Lyngbyen. Derudover vil vi begynde at patruljere på en ny måde i området. Hvis vi bare kører igennem området i en patruljebil for at tjekke, at der er ro og orden, tror beboerne måske, at vi er på udkig efter en ballademager. Derfor vil vi i højere grad parkere patruljebilen og tage en gåtur i området. På den måde får vi også mulighed for at snakke med dem, der bor der, om de udfordringer, de oplever, siger Sune Espersen.

Færdselspolitiet vil gennem en periode lave en målrettet indsats mod hensynsløs knallertkørsel, og den mobile politistation vil rykke ud med gode råd om, hvordan man undgår at få stjålet sin cykel, og hvordan man sikrer sig mod indbrud.

Herning Kommune vil sideløbende med politiets indsats fortsætte sit arbejde med den boligsociale helhedsplan »Plads til forskel« og projektet »Co-creation Gullestrup«, der tilsammen skal medvirke til at skabe positive forandringer gennem lokale aktiviteter, der styrker fællesskab, trivsel, uddannelse og beskæftigelse hos områdets beboere.