Afbrændingsforbud er afblæst

Kim Stoltenberg Hansen 

Dermed kan arrangørerne af arrangementer sankthansaften ånde lettet op, men de opfordres til at være forsigtige

Trods de seneste dages regn samt forventning om mere nedbør de kommende dage, så er naturen fortsat meget tør. Brand & Redning MidtVest har dog vurderet, at afbrændingsforbuddet kan ophæves pr. 19. juni 2018, gældende for Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Kommuner.

Brand & Redning MidtVest opfordrer fortsat til yderste forsigtighed og omtanke, ikke mindst i forhold til ukrudtsbrænderne, der er årsag til særligt mange brande i sommerhalvåret ligesom de forestående Sankt Hans bål kræver den største opmærksomhed.

Man vil fortsat følge udviklingen og er klar til at indføre afbrændingsforbud igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Brandfolkene har udsendt særlige krav angårende Sankt Hans bål:

Det er et krav, at nedenstående afstande til de kommende Sankt Hans bål som minimum overholdes. I vindens retning fordobles afstanden:

 Min. 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger, hede, klitter samt ved oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

 Min. 60 meter fra letantændelige markafgrøder.

 Min. 30 meter fra bygninger med hårdt tag.

 Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål. Der gives ikke dispensation herfor grundet omstændighederne.