Erhvervsrådets direktør vil i Folketinget

Kenneth Mikkelsen går efter at blive folketingskandidat for Venstre i Ringkøbing-Skjern

POLITIK Direktøren for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Kenneth Mikkelsen, har i dag meddelt kredsbestyrelsen for Venstre i Ringkøbing-Skjern, at han stiller sit kandidatur til rådighed som kredsens kommende folketingskandidat.

Kredsen er blevet ledig, efter at Esben Lunde Larsen tidligere på året meddelte, at han ikke genopstiller til det kommende folketingsvalg, som skal afholdes inden for det kommende år.

Om lysten til at blive folketingspolitiker udtaler Kenneth Mikkelsen i en pressemeddelelse:

- Efter at have haft politik og samfundsforhold som den store interesse siden ungdomsårene. Efter i fem år at have været formand for det organisatoriske bagland bag Kristian Jensen. Og efter i godt ni år at have arbejdet med politisk interessevaretagelse og lobby i regi af erhvervsrådene i både Ringkøbing-Skjern og Herning og Ikast-Brande, ja, så er det naturligt, at tanken om selv at komme i Folketinget af og til er dukket i mine tanker. For nogle uger siden kom så udmeldingen fra Esben Lunde Larsen om, at han ikke ønsker at genopstille. Det satte igen gang i tankerne, og denne gang plantede det en følelse i maven, som ikke forsvandt igen.

Føler bred opbakning
Det vil ikke være fremmed geografi for Kenneth Mikkelsen at stille op for Ringkøbing-Skjern-kredsen.

- Ringkøbing-Skjern kredsen er en utrolig spændende kreds, som jeg gennem mit tidligere virke som erhvervsdirektør i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd fik et rigtig godt indtryk af. Jeg har et stort netværk i kommunen, og det er min oplevelse, at jeg huskes for noget positivt, siger han.

Han understreger, at han har sikret sig familiens opbakning, inden han har truffet beslutningen om at gå ind i politik.

- Der har naturligvis været indkaldt til familieråd derhjemme, og familien bakker fuldt ud op om, at jeg gerne vil det her helt specielle hverv, også selvom det betyder mange dage og nætter i København, samt mange aftener rundt om hos Venstres organisation i hele Ringkøbing-Skjern Kommune. Jeg har også fået en fantastisk opbakning fra Erhvervsrådets bestyrelse, som gør, at jeg fortsætter mit virke som erhvervsdirektør, mens jeg forsøger at komme i Folketinget, siger Kenneth Mikkelsen og uddyber:

Afgøres 20. august
- Jeg glæder mig utrolig meget til over de kommende måneder at komme i tættere dialog med hele Venstres organisatoriske bagland. For mig har politik aldrig været et one man-show, men derimod en holdindsats. Jeg har naturligvis både personlige holdninger og øje på såvel lokale som nationale mærkesager, som jeg mener skal have fokus på Christiansborg. Men disse vil jeg meget gerne drøfte med Venstres organisation i Ringkøbing-Skjern, inden jeg ligger mig 100 procent fast på mærkesagerne.

Der er indkaldt til opstillingsmøde hos Venstre i Ringkøbing-Skjern 20. august, hvor Venstres medlemmer skal afgøre, hvem der bliver kredsens kommende folketingskandidat.