Kronprinsen overrakte uddannelsespris til VIA

Fonden for Entreprenørskab har kåret VIA University College som årets entreprenante uddannelses-institution 2018

UDDANNELSE I forbindelse med Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab blev professionshøjskolen VIA University College, der har en stor afdeling i Herning, kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.

Prisen blev overrakt til VIAs rektor, Harald Mikkelsen, af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik. Ved overrækkelsen af prisen fremhævede direktøren for Fonden for Entreprenørskab, Christian Vintergaard blandt andet, at »VIA arbejder meget strategisk med entreprenørskab og har satset på at få det ind i alle uddannelser på institutionen. Desuden har VIA over de seneste år vist, hvordan nye og anderledes uddannelser, som ikke tidligere har haft erfaringer med entreprenørskab som en integreret del af undervisningen og studierne, kan bruge entreprenørskabsundervisning og dermed styrke de studerendes faglighed«.

Stolt og taknemmelig
Rektor Harald Mikkelsen glæder sig over, at VIA University College igen i år er blevet kåret som Danmarks entreprenante uddannelsesinstitution. Samme titel blev VIA tildelt af Fonden for Entreprenørskab i 2014.

- Vi er i VIA virkelig stolte og taknemmelige over den anerkendelse og det rygklap, vi – igen – har fået for VIAs målrettede indsats i forhold til entreprenørskab. Vi vil stadig fremadrettet have stort fokus på at uddanne dimittender til arbejdsmarkedet, der formår at agere innovativt. Ved at uddanne professionsbachelorer, der kan tænke ud af boksen, lever vi op til VIAs ambition om at understøtte vækst og fortsat høj velfærd i det danske samfund, udtaler Harald Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Han pointerer, at VIA gennem en årrække har været meget optaget af at ruste alle sine 19.000 studerende på både offentligt og privatrettede uddannelser med innovative kompetencer og et entreprenant mindset.

Således spiller undervisning i innovation og entreprenørskab samt projektsamarbejde med virksomheder og institutioner om at udvikle nye produkter, nye arbejdsmetoder og andre former for innovation en betydelig rolle på alle VIAs mere end 40 uddannelser i Region Midtjylland og i VIAs studentervæksthuse. VIA University College har videregående uddannelser i Aarhus, Horsens, Randers, Grenaa, Silkeborg, Viborg, Ikast, Herning, Holstebro, Skive og Nørre Nissum.

30 virksomheder er stiftet
VIA er desuden med i projektet »Entreprenørskab i uddannelserne« sammen med øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland: Aarhus Universitet, Maskinmesterskolen i Aarhus samt Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademi Dania og Erhvervsakademi MidtVest. Projektet sikrer, at talentfulde iværksættere kan arbejde med entreprenørskab på tværs af de involverede uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsesinstitutionen oplever, at indsatsen er med til at give unge mod på at blive iværksættere. En opgørelse fra VIA viser, at VIA-studerende har etableret 30 nye virksomheder i løbet af det seneste år.