Succes gentages: Kom på vandreture i lokalhistorien

HERNING Efterårets projekt, hvor man kunne komme på tur i Hernings historie, var en kæmpesucces.

Det var overtegnet, og folk har derfor spurgt til en efterfølger, og den kommer nu.

Det første projekt var defineret af nogle eksterne samarbejdspartnere, der var indbygget lidt forskning og nogle test. Det nye projekt er udelukkende skabt af Herning Bibliotekerne, Lokalhistorisk Arkiv, Historiens Hus og Museums Midtjylland. Programmet er komprimeret til fem gange. Igen torsdage.

Denne gang er det blevet nødvendigt med en lille deltagerbetaling. Den inkluderer til gengæld besøg på to helt unikke udstillinger, nemlig den nye udstilling på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og den nye udstilling på Tekstilmuseet.

- Vi udbyder en pakke på fem spændende ture i Hernings historie. Der er ikke »mødepligt« ligesom sidst, da det ikke indgår i et forskningsprojekt, men vi håber selvfølgelig, at det komprimerede program falder i smag, og at folk har lyst til at være med hver gang. Vi har sørget for gode rundvisere og gode oplevelser undervejs, herunder besøg på to helt nye udstillinger, fortæller projektkonsulent Jeanette Bak Christensen, Herning Bibliotekerne.

Overskrifterne på de fem torsdage er denne gang »Slægtsforskning og Lokalhistorisk Arkiv«, »Bondelivet i Herning«, »Historie og kultur i Birk«, »Arbejder- og sygehushistorie« og »Byvandring og Tekstilmuseet«.

Ligesom sidst skal man være nogenlunde mobil, for selskabet går en del rundt i byen.

Der er tilmelding senest 15. maj - forløbet starter 17. maj og slutter 14. juni.