Håndgranatkast-sagen: 33-årig herningenser kendt skyldig

Palle Heering Nielsen 

Et nævningeting traf torsdag formiddag afgørelse i sagen om håndgranatkast mod Black Armys Klubhus i Herning

HERNING En 33-årig mand fra Herning blev klokken 10 kendt skyldig i at have forvoldt fare for andre personer ved at kaste en håndgranat mod Black Armys daværende klubhus i Danmarksgade i Herning 13. december 2016.

Kendelsen blev læst op ved Retten i Herning af dommer Michael Lynge Jensen, og det var et enigt nævningeting, som traf afgørelsen.

Den 33-årige mand havde ved et tidligere retsmøde forklaret, at han ikke ville skade nogen, men kastede håndgranaten for at få klubhuset lukket. Han var træt af, at Black Army delte dummebøder ud til nogen af hans venner.

Dommere og nævninger lagde vægt på, at han måtte have vidst, at der kunne komme personer til stede »på et splitsekund«, fordi håndgranaten blev kastet i et område med tæt beboelse og sociale aktiviteter.

Skyldig i alle forhold
Den 33-årige mand blev også kendt skyldig i grov vold - under særdeles skærpende omstændigheder ved at have skudt fire gange mod en 39-årig mand i et hus i Hatting ved Horsens.

Offeret har fået varige mén efter skuddene, og han har vanskeligt ved at passe et arbejde på grund af smerter.

Der var i alt 10 forhold i anklageskriftet mod herningenseren, som blev kendt skyldig i alle 10 forhold. Det var blandt andet våbenbesiddelse samt besiddelse af 100 gram kokain med henblik på videresalg.

Nævningetinget mente, at telefon- og rumaflytningerne, hvor der blev talt om »coke«, »besøg fra Colombia« og store pengebeløb, var nok bevis for at kende ham skyldig.

Anklager går efter forvaring
Efter kendelsen var læst op, gik forsvarsadvokat Karina Skou ud for at tale sagen igennem med den 33-årige mand.

Derefter skal specialanklager Lise Hebsgaard og derefter Karina Skou i gang med deres procedurer for, hvilken straf den 33-årige mand skal have.

Lise Hebsgaard har tidligere fortalt, at hun mener, at den 33-årige herningenser skal idømmes forvaring, hvilket er en tidsubestemt straf, som bliver afsonet i et fængsel.

Det sker, når det bliver vurderet, at det »må antages, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed«, som det fremgår af straffelovens paragraf 70.

Forvaring må ikke forveksles med en behandlingsdom, der bliver brugt over for psykisk syge personer, som bliver anbragt på en retspsykiatrisk afdeling på et sygehus.

Der falder endelig dom torsdag eftermiddag.