33-årig dømt til forvaring i sag om håndgranatkast

Palle Heering Nielsen 

Et enigt nævningeting ved Retten i Herning mente, at alle tre kriterier for den strenge straf var opfyldt

HERNING 33-årige Miki Toth fra Herning blev klokken 14 ved Retten i Herning idømt en forvaringsdom.

Dommere og nævninger var enige i, at det skulle være straffen til den 33-årige mand.

Miki Toth var tidligere på dagen kendt skyldig i 10 forhold i et anklageskrift, hvor de to alvorligste forhold drejede sig om sprængning af en håndgranat foran Black Armys klubhus i Danmarksgade i Herning i december 2016 samt grov vold, da han i januar 2017 skød fire gange mod en 39-årig mand fra Hatting ved Horsens.

Manden blev ramt tre gange og fik varige mén af skuddene, mens ingen kom til skade, da håndgranaten gik af.

Retten lagde i dommen vægt på, at alle tre krav for forvaring var opfyldt. Det handler for det første om den kriminalitet, han er dømt for. For det andet handler der om farligheden af det, han er dømt for, og for det tredje, om det er nødvendigt med forvaring for at forebygge denne fare.

Dermed fulgte retten den linje, som anklager Lise Hebsgaard havde stukket ud i sin procedure, hvor hun nævnte, at Retslægerådet havde vurderet, at det var påkrævet, at straffen skulle være en forvaringsdom.

Det er en dom, man kun giver de allerfarligste kriminelle, og det sker i få tilfælde hvert år.

Den 33-åriges forsvarer, Karina Skou, mente derimod, at der ikke var grundlag for at idømme ham forvaring. Hun mente, at straffens længde burde ligge et sted mellem fire og seks års ubetinget fængsel.

Derfor var det ikke den store overraskelse, at hun ankede dommen til landsretten på vegne af skin klient.