Arkitekten fra Herning, der lever i landskabet

Jette Aaes 

Kristine Jensen fik passionen for arkitektur og håndværk med fra fødehjemmet i Herning. Som landskabsarkitekt har den bragt hende masser af opgaver og hæder i Danmark og udlandet. Senest har hun blandt andet stået bag plads og natur ved kulturhuset Dokk1 i Aarhus, Moesgaard Museum og Monumentpladsen i Kongernes Jelling

ZOOM En af de oplevelser, som gjorde indtryk på en ung kreativ herningensisk pige, handler om en stor hvid skjorte. Den havde kunstneren Sven Dalsgaard valgt at hænge i et stort træ i Lund lige uden for Herning.

- Da jeg næste gang kom forbi sammen med min far, var det blevet forår, og træets blade var sprunget ud – ud gennem skjorten, som nogle steder var sprækket, men som havde udvidet sig og stadig fyldte hele træets krone. Jeg var vildt fascineret og har stadig billederne i hovedet af skjorten i træet, fortæller Kristine Jensen.

I dag er det Kristine Jensen selv, der med sin tilgang til at respektere, forstå, tilpasse sig og udfordre naturen fanger folks fascination. Både i Danmark og i udlandet.

Som en af landets absolut fremmeste landskabsarkitekter har hun modtaget massevis af ros og præmieringer for sine landskabsarkitektoniske projekter. Med egen tegnestue i Aarhus har hun stået bag en perlerække af inspirerende byrum og smuk landskabskunst, som blandt meget andet omfatter landskabet rundt om det nye Moesgård Museum, de nye centrale havnebyrum ved kulturhuset Dokk1 – begge dele i Aarhus. Og Monumentområdet i Kongernes Jelling – hvor Kristine Jensen som arkitekt, og med en anden herningenser, kunstneren Ingvar Cronhammar, som kunstkonsulent, har skabt moderne historisk hyldest til Harald Blåtands storslåede vikingeanlæg centralt i Jelling midtby.

I sommer stod Kristine Jensens Tegnestue også i spidsen for renoveringen af brygger J. C. Jacobsens gamle have i forbindelse med Carlsberg i Valby. Bryggeren anlagde selv haven i midt af 1800-tallet. Oprindeligt en privathave, som i nutiden har fået status som offentlig park. Men parken var over mange år forsømt. Den er »

nu bragt så tæt som muligt på sin oprindelige stand, og er blevet et københavnsk åndehul, hvor man kan studere de eksotiske planter og træer, som brygger Jacobsen selv bragte med til hjem til Danmark fra sine udlandsrejser.

SOLNEDGANGSPLADS OG BØRNERIGET
I den modsatte ende af landet, i Gl. Skagen, har Kristine Jensen også vundet opgaven at skabe en den fremtidige ny Solnedgangsplads - lige der, hvor lokale og turister hver aften i de lyse måneder nyder solens ildrøde rejse ned i havet.

Og når finansieringen af det nye børnehospital i forbindelse med Rigshospitalet, BørneRiget, i København er på plads, bidrager Kristine Jensen som del af arkitektfirmaet 3XN’s overordnede projekt med uderummet.

Som barn blev det at opleve, betragte og forholde sig til omverden en helt naturlig del af Kristine Jensens egen opvækst.

- Næsten hver weekend, som regel lørdag samlede min far hele familien i sin store Citroën DS, og så kørte vi rundt på bagsædet og så på landskabet eller byen, på byggepladser, gårde, gavle, grusgrave og kirker… Min far fortalte om alt det, vi så, og vi børn hoppede glade efter ham – han var en høj mand, der tog lange skridt. Vi blev fanget af hans passion for håndværket og for historien.

- Min far kørte altid Citroën DS. Han fik vel ny hver sommer – i forskellig farve; hindbærrød, blå, brun eller hvid. Med den ved roret oplevede vi også høj kvalitet, aerodynamiske linjeføringer og avanceret teknologi. Det var en moderne tid med fremtiden i forruden.

Faderen var arkitekt Søren Jensen, der blandt meget andet tegnede boligforeningen Fruerhøjgård og stod for færdiggørelsen af Johanneskirken i Herning. Kristine Jensen blev født som nummer tre i en søskendeflok på i alt fem. De første minder er fra » hjemmet på H.P. Hansens Vej 37 i et hus, hendes far havde tegnet. Oprindeligt til en anden køber, men da han ikke kunne betale, passede huset fint til familien Jensen.

-Det var en traditionel tresserbolig i gule mursten med en lang gang som fordeling til værelserne. Nogle kaldte dem hønsehuse, siger Kristine Jensen med en karakteristisk dyb og smittende latter.

Senere flyttede familien ind den store lejlighed i to etager oven over faderens tegnestue på Nørre Allé. Herfra gjorde Kristine Jensen skoletiden på Brændgårdsskolen og siden Herning Gymnasium færdig.

TEGNING I EN UENDELIGHED
Alt imens at tegne hele vejen var en livsbetingelse:

- Vi tegnede alle sammen som børn. Selv tegnede jeg påklædningsdukker - i en uendelighed! Og klippede dem ud, og stillede dem op. Sammen med min søster Ida Sofie samlede vi hele Flintstone-serien, Barney, biler, bål, og på et tidspunkt var vi ved at brænde hele huset af, fordi jeg havde regnet ud, at der skulle ild i bålet…, smiler Kristine Jensen, og afslører, at udenomsarealer allerede dengang fangede hendes interesse.

I hjemmet kom kunst på væggene, når kunstcirklen omdelte billeder til køb i Herning.

- En overgang troede jeg, at jeg skulle være kunstner. Men jeg ville også gerne være landmand. Min mor, Kamma Thomsen Jensens, familie var landmænd i Nordjylland, hvor vi var på besøg hver sommer. De var frie bønder, og jeg var inspireret af deres liv - fyldt med liv siger Kristine Jensen.

Drømmene blev imidlertid forløst og samlet gennem arkitektur. Efter gymnasiet flyttede Kristine Jensen som 19-årig til Aarhus, hvor hun blev optaget på Arkitektskolen.

- Det lå helt naturligt til mig at vælge linjen for landskabsarkitektur. På linjen for byggeri ville professorerne bestemme, hvad der var god smag. På landskabslinjen mødte jeg dygtige – og sjove – lærere, siger Kristine Jensen, som blandt andet blev dybt inspireret af professor Sven Hansen.

- Arkitektskolen var åben mod hele verden, og jeg begyndte at rejse ud og hente inspiration i fortid og nutid.

Som nyuddannet arbejdede hun en kort periode sammen med sin ældste bror, Mads Peter Jensen, der også var uddannet arkitekt og havde overtaget faderens tegnestue i Herning. Herefter gik turen videre til C.F. Møllers Tegnestue i Aarhus, hvor hun var ansat i en årrække, inden hun vendte tilbage til Arkitektskolen for at tage en ph.d. i landskabsarkitektur.

- Jeg var drevet af at få endnu mere viden om, hvad landskab kan gøre for arkitekturen.

Her blev hun bag murene og underviste i ti år. Imens hun stadig deltog i arkitektkonkurrencer og blandt andet rejste på studieophold i Rom:

- Jeg har travet Rom tyndt og gennemfotograferet byen. Har kigget på fontæner og pladser. Antikkens måde at samle byen omkring pladser har jeg altid båret med mig.» Sammen med tankerne om, hvad urbane folkepladser kan gøre for mennesker, og hvad de har betydet for demokratiet. Konstruktionerne og romernes geometri holder stadig i dag.

På Arkitektskolen i Aarhus var Kristine Jensen med til at etablere afdelingen By & Land, og samme spændvidde inspirerede hende til at etablere sin egen tegnestue.

- Man kan nemt sne inde det samme sted, og så var jeg så heldig at få et treårigt arbejdslegat fra Statens Kunstfond, og det gav mig mulighed for at blive selvstændig. Det er en kampsport at være selvstændig arkitekt, siger Kristine Jensen.

EN LANGSOM KUNSTART
Hun havde imidlertid talent nok til kampen og fik forholdsvist hurtigt både store og spændende opgaver.

- For mig handler by- og landskabsarkitektur ikke om at skabe en stil. Eller en idé, man køber ind på. Det er et kunstneriske element, man sætter i gang på baggrund af grundig undersøgelse af det konkrete sted, dets historie, de konkrete omgivelser. Hvordan fungerer de, hvordan har de fungeret, og hvordan kan man udnytte det oprindelige som fundament til at skabe noget nyt, og skabe helheder til gavn for mange. Og så er landskabsarkitektur en langsom kunstart. Man skal kunne se tingene for sig og tro på projektet.

Den undersøgende og historisk gravende tilgang blev også hendes vigtige fundament i store opgaver som i Jelling og ved Moesgaard Museum.

- I Jelling skulle vi med respekt for historien give nyt liv til unikke vikingefund i området. Og samarbejde på tværs med Kommune, Kirken, Kulturstyrelsen, Staten og Danmarks Nationalmuseum, fredningsfolk, arkæologer, museer… Vi ønskede at give hele landskabet og stedet en kunstnerisk profil, og jeg valgte at samarbejde med Cronhammar, som jeg tidligere har lavet projekter med. Han har en helt sjælden fornemmelse for storhed og rummelighed.

Deres samarbejde er blandt meget andet blevet til en ikonisk indramning af monumentområdet med moderne hvide palisadesøjler som en historisk reference til Harald Blåtands indramning af vikingebeboelsen.

På samme måde blev respekten for historien og naturen det vigtige fundament, da arkitektfirmaet Henning Larsen vandt opgaven at skabe en ny bygning til Moesgaard Museum (MoMu) syd for Aarhus. Museet er etableret ved den gamle herregård af samme navn – oprindelig fra omkring 1600-tallet, hvor den kom til at indgå i grevskabet Frijsenborg. Henning Larsen valgte at lade det nye museum nærmest vokse ud af stedets smukke natur. Samtidig lå ansvaret for at skabe den udendørs ramme til det nye museum i hænderne på Kristine Jensens Tegnestue.

- Min vision var at integrere og tilbageføre områdets oprindelige naturhistorie fra herregårdens tidsrum til det nye museum. Der er så meget æstetik i den gamle natur, og naturen i sig selv fortæller så mange historier. Med beplantningen, træer, stendiger, vandløb og stier. Derfor handlede vores del af projektet også om at rydde ud for at give plads, lys og luft til den oprindelige natur og fauna. Intet slår den skønhed. Intet, siger Kristine Jensen.

Mens hendes job med den nye havnefront i Aarhus har en helt anden karakter:

- Det handler om moderne byliv i et havneområde, hvor vandet igen er blevet en del af byens liv. I mange, mange årtier har man jo med den lukkede å og en havn pakket ind i industribygninger slet ikke fornemmet vandet i Aarhus. Vi har arbejdet med plads til leg, markeder, bevægelse, at folk samles og med belysning, så den ikke kun kan bruges i dagtimerne, siger Kristine Jensen.

Med præcis samme entusiasme, som man fornemmer, hendes egen far tog familien med rundt i omgivelserne – og satte ord på æstetik, historie og fremtidens potentiale.

FAKTA OM KRISTINE JENSEN
Uddannet lic. arch. (Ph.D.) og landskabsarkitekt fra Arkitektskolen. Indehaver af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue - med afdeling i Aarhus og København.

Adjungeret professor på KADK

Kunstakademiets Arkitektskole

København 2015-20, ansat samme sted

som professor for landskab og arkitektur fra 2017-ff.

Tidligere medlem af Akademirådet og formand for Rådet og Præsident for

Akademiet 2007-2010.

Censor ved Statens Arkitektskoler.

Dommer ved adskillige arkitektkonkurrencer i Danmark, Norden, Spanien og Tyskland, som formand og medlem af juryen ved europæiske arkitektkonkurrencer.

Tildelt Eckersbergmedaljen 2013.

Nykredits Arkitekturpris 2014 og

Dreyers Fond 2016.

Omfattende udstillingsvirksomhed bl.a. i Oslo, Barcelona og i Venedig på Arkitektur Biennalen.

Forelæser på arkitektskoler og universiteter i Danmark og udlandet og repræsenteret i Kvinfos Ekspertdatabase.

KRISTINE JENSEN OM LANDSKABET OMKRING HERNING
Hvis du fik en helt fri landskabsarkitektonisk opgave

på din hjemegn – hvad ville du tage fat på?

»Så ville jeg genskabe landskabsværdierne i området; Herning ligger på en bakkeø omgivet af vandløb, mose og hede. Det kunne være smukt at få fokus på det, så det store landskab hele tiden er tydeligt. Alt det man har forsøgt at gemme og glemme. Det burde mange byer arbejde med, så Danmark ikke kommer til at ligne hele resten af verden med forstæder, højhuse og møg-veje. Det sker, hvis man glemmer sit landskab. Især lige nu, hvor mange udkantsområder er ved at dø ud. Her vil det være en fordel at omdanne dem til smuk og oprindelig natur, og så investere i udvikling der, hvor folk gerne vil bo. Og hvor folk gider at lave noget – det gør man jo i Herning.«

ARKITEKTONISKE AFTRYK
Som landskabsarkitekt har Kristine Jensen sat sit arkitektoniske aftryk – solo og i samarbejder – på en række markante projekter. Blandt andre:

- Monumentområdet ved Kongernes Jelling

- Landskabet omkring det nye Moesgård Museum i Aarhus

- Tre havnepladser, samt Kystvejen og genåbning af åen ved Dokk1 i Aarhus

- Nicolai Kulturcenter i Kolding

- Svendborg; Torvet, Ramsherred og Trappen

- Kirkepladsen ved De gamles By i København

- Järva, en ny begravelsesplads i Stockholm

- Nyt søbad ved Havnefronten Sørenga i Oslo

- Solnedgangspladsen Gl. Skagen

- Maribo Domkirkeplads ved Søen