Kæmpe takstreform skal gøre det enklere at finde den billigste billet til busser og tog

Fra på søndag skal Takst Vest forenkle takst- og zonesystemet i den kollektive trafik

REGIONEN I et par timer natten til på søndag, 18. marts, kan man opleve knas med at købe billet til bus eller tog, mens et nyt takstsystem for al kollektiv trafik i Jylland og på Fyn sættes i gang.

Kæmpereformen Takst Vest er resultatet af et samarbejde mellem alle regionale trafikselskaber samt Arriva og DSB. Målet har været at skabe et enklere og mere gennemskueligt sammenhængende system, der tager udgangspunkt i et fælles zonesystem for både bus og tog på tværs af regioner og landsdele.

Ud over togselskaberne omfatter samarbejdet Midttrafik, FynBus, Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab.

Reformen bunder i et politisk ønske og et ønske blandt de vestdanske trafikselskaber om at gøre takstsystemet mere enkelt.

Rejsekort bliver oftest billigst
Takst Vest kommer overordnet til at betyde, at zonesystemet forenkles, og at rabatter harmoniseres på tværs af trafikselskaberne, så det bliver mere overskueligt at finde den billigste pris på en given rejse. Forenklingen af priser og produkter vil påvirke priserne for de enkelte passagerer forskelligt alt efter deres rejsevaner og billetvalg.

I nogle tilfælde vil man derfor opleve, at prisen på en given rejse stiger, og at det måske bedre kan betale sig at vælge en anden form for billet.

Som udgangspunkt bliver rejsekort den billigste billettype, medmindre man er daglig pendler; i så fald vil pendlerkort fortsat være billigst. Søndag vil takstreformen rent praktisk betyde, at alle DSB’s salgskanaler bliver lukket for salg fra midnat og nogle timer frem. Rejsekorts udstyr i busser og på stationer opdateres løbende fra klokken 02. Alle salgskanaler er genåbnet og opdateret med det nye system klokken 04 søndag morgen. work