Se listen: Her rammer lockouten i Herning

Herning Kommune har nu fået det fulde overblik over de lokale konsekvenser af eventuelle strejker og lockout

HERNING De mange varsler om strejke og lockout i Herning Kommune er nu samlet i to dokumenter, som man kan studere nærmere på .

Her findes en komplet oversigt over, hvilke faggrupper, institutioner og arbejdspladser strejker og lockout vil berøre, hvis arbejdsmarkedets parter ikke når til enighed inden 10. april.

Størstedelen af de ansatte ved skoler og daginstitutioner vil være omfattet af konflikten. Det samme gælder en stor del af medarbejderne ved det administrative område - for eksempel de fleste akademikere og HK’ere.

Mange bliver ramt
KL’s lockout friholder de fleste medarbejdere på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet. Men på disse områder er der til gengæld en række strejkevarsler.

Det gælder fra blandt andre Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. Dansk Socialrådgiverforening har varslet strejke for sine medlemmer på CEB, Sygedagpenge og Revalidering på Godsbanevej i Herning, og også Socialpædagogernes Landsforbund har varslet strejke for en række medlemmer i Herning Kommune.

Dansk Sygeplejeråd har udpeget Visitationen i Herning Kommunes Sundhed & Ældre samt Visitationen i Handicap & Psykiatri til konflikt. Det samme gælder hjemmesygeplejen.

På nogle områder vil Herning Kommune udarbejde et nødberedskab.