Kommune arbejder på strejke-overblik

Kommunernes Landsforening har meddelt Herning Kommune, hvordan lockouten rammer

HERNING Med en lang række strejkevarsler fra fagbevægelsen og et omfattende lockout-varsel fra KL er terningerne kastet til det, der potentielt kan blive en af de største, danske arbejdsmarkedskonflikter nogensinde.

Herning Kommune arbejder lige nu på højtryk for at få overblik over de mange meldinger fra arbejdsmarkedets parter, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen forventer inden for få dage at have et detaljeret overblik over, hvilke institutioner, skoler og arbejdspladser der kan blive ramt af strejke eller lockout.

Det står allerede nu klart, at størstedelen af de ansatte ved skoler og daginstitutioner vil være omfattet af konflikten. Det samme gælder en stor del af medarbejderne ved det administrative område - altså for eksempel de fleste akademikere og HK’ere.

Strejker er varslet
KL’s lockout friholder de fleste medarbejdere på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet. Men på disse områder er der til gengæld en række strejkevarsler.

Det gælder fra blandt andre Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen. Dansk Socialrådgiverforening har varslet strejke for sine medlemmer på CEB, Sygedagpenge og Revalidering på Godsbanevej i Herning, og også Socialpædagogernes Landsforbund har varslet strejke for en række medlemmer i Herning Kommune.

Dansk Sygeplejeråd har udpeget Visitationen i Herning Kommunes Sundhed & Ældre samt Visitationen i Handicap & Psykiatri til konflikt. Det samme gælder hjemmesygeplejen.

Mange vil være fraværende
Alt i alt tegner der sig altså et billede af, at mange af Herning Kommunes medarbejdere vil være fraværende, hvis det ender i en konflikt omkring overenskomsterne. Når man »lægger lockout og strejke sammen«, ender man på et betragteligt antal personer.

Hvor mange det præcist drejer sig om, er Herning Kommune ved at komme fuldt til bunds i, og der vil løbende blive orienteret på kommunens hjemmeside.

Under alle omstændigheder vil en konflikt have meget stor indflydelse på en lang række af de services og ydelser, Herning Kommune leverer.

På nogle områder vil der skulle udarbejdes et nødberedskab. Det vil, firkantet sagt, være områder, hvor det arbejde, der udføres, er livsvigtigt eller uopsætteligt i forhold til helbred, førlighed eller bevarelse af store værdier.