Se listen: Lokale friskoler kan rammes af strejke

HERNING Fire friskoler og en efterskole i Herning Kommune kan blive ramt af strejke, hvis en konflikt bryder ud.

Frie Skolers Lærerforening har sendt strejkevarsel for 58 friskoler og efterskoler landet over.

Af listen fremgår, at lærerne vil gå hjem på Børneskolen Bifrost i Herning, Feldborg Børneunivers, Friskolen Asgaard i Skibbild-Nøvling, Sdr. Felding Efterskole og Studsgård Friskole.

En strejke kan tidligst træde i kraft 4. april. Forhandlingerne om en ny overenskomst for det offentlige område er foreløbigt strandet i Forligsinstitutionen. Det er muligt for forligskvinde Mette Christensen at udsætte en stor konflikt på det offentlige område i to gange to uger.

Aulum Kristne Friskole er sammen med Herning Friskole, Midtjyllands Kristne Friskole og Parkskolen i Herning ikke omfattet af strejkevarsel fra Frie Skolers Lærerforening.