Formandskab i Sygeforsikringen »danmark« genvalgt

Sygeforsikringen »danmark« har holdt repræsentantskabsmøde for lokalafdelingen i Midt- og Vestjylland, hvor der var valg til bestyrelsen.

Der var genvalg til lokalformanden, gymnasielektor Kirsten Wernberg-Møller fra Holstebro, samt næstformanden, pensioneret bankfuldmægtig Hans-Henrik Madsen fra Viborg.

Også revisor Jesper Clausen fra Hvide Sande opnåede genvalg. Nyvalgt medlem til lokalbestyrelsen blev bogholder Birthe Teglgaard fra Skive.

Lokalafdelingen har kontor i Herning og dækker ni kommuner i det midt- og vestjyske; Herning, Holstebro, Struer, Lemvig, Skive, Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern.

I sin beretning på repræsentantskabsmødet kunne lokalformanden fortælle, at Sygeforsikringen »danmark« oplever medlemstilgang både lokalt og på landsplan.

I løbet af 2017 er antallet af medlemmer i Midt- og Vestjylland steget fra 222.000 til nu 226.000, og målet er i følge Kirsten Wernberg-Møller at runde 230.000 medlemmer inden udgangen af 2018.

Sygeforsikringen »danmark« giver tilskud til medicin, tandlægebehandling, briller, fysioterapi og en række andre sundheds- og sygdomsudgifter. Foreningen er medlemsejet og blev stiftet i 1973.