Viborg, Silkeborg og Herning styrker samarbejdet

HERNING Borgmestrene i de tre store, midtjyske kommuner Herning, Viborg og Silkeborg vil arbejde tættere sammen om udviklingen på tværs af Jylland.

Lars Krarup (V), Ulrik Wilbek (V) og Steen Vindum (V) holdt de indledende møder i begyndelsen af februar på Viborg Rådhus, hvor borgmestrene besluttede at indlede et samarbejde.

En stærk akse
»Vi har valgt at styrke samarbejdet, fordi vores kommuner har mange fællestræk og fælles udfordringer. Som kommuner danner vi en stærk akse fra Silkeborg i øst, over Viborg på den midtjyske højderyg og til Herning i midtvest. Vi vil udnytte den muskelkraft, vi har tilsammen. Vi vil blive bedre til at inspirere hinanden, udveksle erfaringer, gode ideer - og sammen varetage vores kommuners interesser«, lyder det i en fælles udtalelse fra de tre midtjyske borgmestre.

Helt konkret er det aftalt, at der skal arrangeres fælles møder mellem de politiske udvalg i de tre kommuner.

Mødes to gange årligt
I første omgang i efteråret 2018 mellem beskæftigelsesudvalgene og social- og sundhedsudvalgene. Dernæst i foråret 2019 mellem udvalgene på børne- og ungeområdet og på teknik- og miljøområdet.

I efteråret 2019 holdes der fælles møder på de øvrige udvalgsområder.

Derudover er det aftalt, at borgmestrene mødes to gange årligt.